Vi får aldrig ta demokratin för given

En av politikens huvuduppgifter är att skapa möjligheter för medborgarna att fritt och framgångsrikt utöva demokrati.

Debatt 16 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När medborgarna får vara med och påverka, ta fram förslag, medverka till förändring tycker Sverigedemokraterna att det är en lekstuga.

Vår slutsats är därför att Sverigedemokraterna inte tycker att demokrati är viktigt.

En av politikens huvuduppgifter är att skapa möjligheter för medborgarna att utöva demokrati så fritt och framgångsrikt som möjligt.

För att göra skillnad i människors vardag, och skapa tillit till att regionen levererar det den ska leverera, ska vi jobba än mer med medborgardialoger. Detta för att inkludera fler människor i hur vi tillsammans formar vår framtid.

Vi centerpartister i Region Västerbottens fullmäktigeberedningar för folkhälsa och demokrati har pratat med människor i länets alla delar. Vi har fått synpunkter som sedan hanterats inom regionen. Förändringar har genomförts.

Det handlar om att uppnå ett ökat engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen. Ta vara på erfarenhet och kunskap, värna deras möjligheter att kunna påverka.

I stället för att vara med och prata med människor om vad de ser, vad de har för behov och vad de vill förändra så lämnar Sverigedemokraterna dessa beredningar. Människors möjligheter att påverka vården minskar, demokratin undergrävs.

Vi ser hur den politiska debatten blivit råare. Allt färre engagerar sig i politiska partier. Minoritetsgrupper möter hatbrott. Förtroendevalda och journalister utsätts för hot och trakasserier. Våldsbejakande extremism syns allt mer.

Samtidigt kan vi som medborgare uppleva att staten brister i att skapa trygghet, säkerhet och en god välfärd. Det minskar tilltron till det offentliga och till andra människor. Allt detta eldas på av krafter som försöker splittra människor för sin egen vinning.

Vi får aldrig ta demokratin för given eller underskatta dess motståndare.

Demokratin är ett gemensamt projekt som varje generation bygger tillsammans varje dag.

Demokratin är värd att kämpa för. Den kampen är central för oss centerpartister i vår politiska gärning.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa