Låt inte statistiken få styra verkligheten

Sverige är ett relativt läkartätt land. Men vi har en sjukvård som dignar under bördan av för mycket administration.

Debatt 20 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen har infört en ny ”förbättrad” kömiljard.

Jakten på en förbättrad statistik har påbörjats. För det är vad det handlar om.

Inte att sjukvården ska anpassas efter patienters behov. Inte att sjukvården ska värna och ta hand om sin personal.

Tillfälliga och kortsiktiga jojolösningar i stället för långsiktiga och hållbara.

Klinikerna ska räkna och jämföra köerna med sig själv. I realiteten riskerar det att bli så att så länge man har köer blir det pengar.

Regionen inför kvälls- och helgmottagningar. Kriterier höjs, remisser skickas i retur, patienter skickas vidare för diverse utredningar där det också är långa köer. Man har infört telefonbesök i stället för fysiska vilket skapar ökad administration.

Är det bra vårdkvalitet?

Är det en bra arbetsmiljö?

Man stirrar sig blid på statistik över vårdgarantin och missar helheten.

För oss sverigedemokrater är sjukvården inte bara siffror. Det är patienter som behöver vård och personal som behöver bra arbetsvillkor. Vi är det parti i Region Västerbotten som lägger mest pengar på sjukvård. Det enda parti som föreslår verkliga omprioriteringar.

Vi vill banta den vårdperifera administrationen. Se över de onödigt stora kostnader för förtroendemannaorganisation.

Personal som bor och verkar i glesbygd ska kunna göra avdrag på studieskulden. Detta för att kunna säkerställa en jämlik vård oavsett var man bor. Ett särskilt aktuellt förslag nu när regeringen vill höja räntan på studielån.

Sverige är ett relativt läkartätt land. Men vi har en sjukvård som dignar under bördan av för mycket administration. Detta måste åtgärdas.

Rätt använd kompetens är en väg att gå. Man behöver till exempel anställa fler medicinska sekreterare som avlastar sjukvårdspersonal med deras administrativa börda.

Vi behöver fler händer i vården, satsa på svårrekryterad kompetens, säkerställa en fungerande förlossnings- och ambulanssjukvård, utveckla vårdnära service. Att stärka samverkan med kommunerna är också en viktig pusselbit.

Närvårdsreformen kommer framgent att prägla arbetet i regionerna. Det innebär att vi har ett förestående paradigmskifte som både medför förbättringar, men som också kommer att kräva stabila grundvalar för sjukvården att vila på.

 Vi Sverigedemokraterna har i vår budget en rad långsiktiga satsningar och besparingar där vi utgår från verkligheten för en bättre och tryggare vård.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Rödgrönt - satsar på förlossning och ambulans

Debatt: Så vill Moderaterna få ordning och reda på Sverige igen

Debatt: Efter coronapandemin tar vi tillsammans Sverige framåt

Debatt: De rödgrönas budget är som kejsarens nya kläder

Debatt: Det är bra att Socialdemokraterna närmat sig Alliansen

Visa fler