Ny E4 först 2033 är ofrånkomligt ett misslyckande

Den S-ledda regeringen har hittills inte hörsammat behovet av en flytt av E4.

Replik 22 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Olof Nyströms, ordförande i Skellefteå Arbetarekommun, replik ”Det finns ingen större anledning att vara missnöjd”, publicerad i Norran och på norran.se fredagen den 12 november 2021.

Det besvärar Skellefteås socialdemokrater att partivännerna i den S-ledda regeringen i Stockholm, under de senaste åtta åren, inte lyssnat på dem och lyft in en ny E4-förbifart, via Östra leden, i den nationella infrastrukturplanen.

Det blir tydligt när arbetarekommunens ordförande Olof Nyström på debattplats i Norran (12/11 2021) försöker sprida skulden för deras misslyckade påverkansarbete.

Ett misslyckande som innebär att en ny E4-förbifart enligt Trafikverket kan komma på plats tidigast 2033, om alla faktorer uppfylls.

Den trafikutredning – Skellefteåprojektet – som ligger till grund för Östra leden som alternativ för en ny E4-sträckning gjordes under Alliansregeringen mellan åren 2008 och 2012.

Skellefteå kommun och Trafikverket tecknade därefter en överenskommelse och avsiktsförklaring.

Dessa innehöll åtaganden från båda parter. Kommunen skulle göra insatser som beteendepåverkan, utbyggt gång- och cykelvägnät samt utvecklad kollektivtrafik. Trafikverkets åtagande var att flytta E4, när medel avsatts i den nationella planen.

Kommunen var också beredd att medfinansiera Skellefteåprojektet.

Byggandet av Karlgårdsbron (Centrumbron) var dock inte med bland kommunens åtaganden. Att påstå att Karlgårdsbron var ett krav för att Trafikverket skulle dra om E4 är därför en direkt lögn.

Kort efter att Skellefteåprojektet färdigställdes tillträdde en S-ledd regering. Den regeringen har hittills inte hörsammat behovet av en flytt av E4 och om beslut skulle komma nu är vägen fortfarande 12 år bort. Det är ofrånkomligt ett misslyckande för Socialdemokraterna.

Som väljare behöver du dra logiska slutsatser här. Trots S-regeringens åtta år av chockskatter på drivmedel, bilen och oss som bor i Norrland finns det inga garantier att detta åtföljs av infrastruktursatsningar.

Företagsvänlig tillväxtpolitik som bidrar till jobb och ökade skatteintäkter är garanten för statliga investeringar och utveckling.

Det hittar ni hos våra partier.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa