Inte bara Norrland behöver Norrbotniabanan

Det är hög tid för regeringen att göra verklighet av de fina orden om klimatomställning och att hela Sverige ska leva.

Debatt 31 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas på framtiden.

Det skulle få allvarliga konsekvenser för invånare och näringsliv i norra Sverige. Men det skulle också påverka resten av landet negativt. Vänsterpartiet vill därför att Norrbotniabanan färdigställs till 2030.

Trafikverket har presenterat ett inriktningsunderlag. Underlaget visar att de ekonomiska ramarna som regeringen satt inte räcker till. De utmanas av befolkningstillväxten och ökningen av transporter som skett de senaste 20 åren.

Det finns en risk att investeringar kommer att skjutas på framtiden. Ett av de hotade projekten är Norrbotniabanan.

Från norra Sverige kommer många av våra exportprodukter. De flesta av transporterna söderut sker på långtradare eftersom nuvarande järnväg inte har tillräcklig kapacitet.

Flera stora industrisatsningar har gjorts och andra planeras i de norra delarna av landet. LKAB satsar på fossilfri gruvbrytning. Det görs satsningar på fossilfri stålproduktion. Northvolt har investerat stort i en hållbar batterifabrik i Skellefteå. Det finns viktig skogsindustri.

Självklart bör produkterna transporteras med järnväg, det renaste och mest energieffektiva transportsättet. För att det ska vara möjligt måste Norrbotniabanan byggas. Järnvägens kapacitet måste utökas.

I Vänsterpartiets skuggbudget satsar vi över fyra miljarder kronor mer än regeringen på investeringar i järnväg de närmaste tre åren. Vi är tydliga med att vi anser att Norrbotniabanan ska färdigställas till 2030.

Det är hög tid för regeringen att göra verklighet av de fina orden om klimatomställning och att hela Sverige ska leva.

Att skyndsamt bygga Norrbotniabanan är ett viktigt steg i rätt riktning.


Ämnen du kan följa
Norrbotniabanan

Klart i dag: Tunnelbygge på Norrbotniabanan får klartecken –nu kan hela sträckan byggas

Extra pengar till Länsstyrelsen – ska påskynda Norrbotniabanan

Bygga ut spår åt norr eller söder – tre alternativ presenterade för Norrbotniabanan väster om centrum • Kan behöva flytta väg och riva hall

KLART: Så ska Norrbotniabanan finansieras i Skellefteå – här är kommunens satsningar • Kan kosta 100 miljoner

Ministern om Trafikverkets plan: ”Det kommer att bli förändringar” • Kan påskynda Norrbotniabanan

Visa fler