Bra att det ideologiska diket grävs allt djupare

Bra för det politiska samtalet, bra för skellefteborna. Nu har de två tydliga politiska alternativ att ta ställning till.

Ledare 27 november 2020 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Ingenting var som förut.

Rösten ekade tommare än vanligt när Daniel Ådin (S), kommunfullmäktiges ordförande, förklarade årets budgetsammanträde öppnat. På plats: de åtta gruppledarna, ordförande, vice ordförande och kommunsekreteraren.

När budgeten klubbades igenom, efter en rekordkort debatt, hade de åtta åter blivit 35. Då togs det också beslut om att kommande kommunfullmäktigesammanträden under vissa förutsättningar ska kunna genomföras digitalt.

Det är glädjande att kommunfullmäktige tar smittspridningen av covid-19 på allvar. Och försöker att inom lagens råmärken begränsa den. I sin förlängning handlar det om trovärdighet. Hur ska kommunens politiker till exempel kunna intala allvaret i situationen hos skellefteborna om de själva inte föregår med gott exempel?

Samtidigt var allting som förut. Det ideologiska diket mellan röd majoritet och blå/grön borgerlig minoritet består. Det har grävts än djupare. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har som solitärer i ett blockpolitiskt politiskt landskap svårt att göra sin röst hörd i budgetfrågor.

Att det ideologiska diket har grävts djupare är bra. Bra för det politiska samtalet, bra för skellefteborna. Nu har de två tydliga politiska alternativ att ta ställning till. Om de inte väljer Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna vill säga.

Den borgerliga alliansens förslag till budget sticker ut. Kommunen ska göra mindre, näringslivet mer. Var det finns mest ”pang för pengarna”, om verksamheterna drivs i offentlig eller privat regi, rådde det delade meningar om.

Skellefteå håller på att förändras. Den samhällsförändringen kommer att accelerera i takt med att batterifabriken Northvolt kommer igång på allvar, i takt med att fler och fler kommer att välja Skellefteå och dess kommundelar som bostadsort.

Både den majoritetens och den borgerliga minoritetens budgeten har tagit hänsyn till detta. Till de enorma investeringar i inte minst infrastruktur som behöver göras de kommande åren.

Samtidigt måste man vara medveten om den resa högerut som Socialdemokraterna i Skellefteå är mitt inne i. De har en svår balansgång att ta hänsyn till när ideologiska ställningstaganden möter ett behov av allt större pragmatism.

Ska Skellefteå orka med att växa i den takt kommunen behöver växa i är det oundvikligt med mindre röd ideologi och en mer pragmatisk inställning i de politiska besluten.

Eller som Centerpartiets gruppledare Carina Sundbom frågade sig: Undrar om majoriteten tagit höjd för den tillväxt som Skellefteå står inför.


Ämnen du kan följa
BUDGET 2021

Debatt: Sverige förtjänar bättre än partimärkta favoritreformer

Ledare: Mikael Bengtsson: Kommunen ska göra mindre, näringslivet ska göra mer

Debatt

Debatt: Det är dags att börja investera i trygghet och tillväxt

Debatt

Debatt: En återinförd arbetslinje ger sjukvården resurser

Debatt

Debatt: Ett budgetförslag som är en satsning på välfärden

Visa fler
Läs mer!

Läkarbristen på hälsocentralerna är akut – läkaren Jessica fick nog: ”I upplösningstillstånd” • Närsjukvårdschefen: ”Det är tufft”

Förslag: Ny linjedragning för busstrafiken nästa år – linjer byter plats och nya hållplatser kan byggas

Vill bygga ny förskola, sälja skog och bygga om torget – kängan åt S och V: ”Majoriteten smyger med besparingar”

Stor ökning av ambulansuppdrag – risk för väntetider vid prio-1-larm • Förslag: kommunens sjuksköterskor får rycka ut

Kommunens kostnader för Norrbotniabanan – flera hundra miljoner kronor • Vägbyggen, ledningsbyten och resecenter

Visa fler