Hur får vi en jämlik sjukvård åt alla efter behov?

En studie från Riksrevisionsverket visar att en kvarts miljon människor har av olika skäl fått sämre tillgänglighet.

Debatt 27 februari 2021 10:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

1984 publicerade Göran Dahlgren, gästprofessor vid University of Liverpool och tidigare chef för socialdepartementets sjukvårdsenhet, ett framtidsscenario om hur vi riskerade att få en privat sjukvårdsmarknad.

2021 är vi där. Vårdcentraler kan etableras där de är lönsammast – inte där de behövs bäst.

Vill du ha fakta om detta ska du läsa ”När sjukvården blev en marknad”. Där gör Göran Dahlgren en faktabaserad analys med hänvisning till utredningar och rapporter.

Det finns de som påstår att tillgängligheten har ökat för en halv miljon människor genom vårdvalssystemet. Men tittar man närmare på det så ser man att de som haft nära till en vårdcentral har fått ännu närmare.

En studie från Riksrevisionsverket visar att en kvarts miljon människor har av olika skäl fått sämre tillgänglighet. De hade redan 20–30 minuters restid i bil.

Vad man måste förstå är att de finns de som gynnas och vill försvara detta system. Det är hög tid att förändra utvecklingen. Innan det blir för sent.

Även om förtroendet för de som jobbar i vården är högt så är förtroendet för sjukvårdssystemet, och framförallt för sjukvårdspolitiker lågt. Detta är enligt Göran Dahlgren farligt. Det öppnar för tron att privatisering kan vara bättre.

De som gynnas är relativt friska och resursstarka storstadsbor med privata sjukvårdsförsäkringar.

Göran Dahlgren och Lisa Pelling, utredningschef vid Arena Idé, tar upp sex förslag till handlingsplan som jag anser vara särskilt viktiga:

- Avveckla företagens handlingsfrihet och inför etableringskontroll.

- Avveckla lagen om vårdvalssystem (LOV) och utveckla den icke vinstdrivande vården.

- Avveckla startlagen för privatisering av sjukhus och inför en stopplag.

- Särskilj offentlig och privat finansierad vård.

- Utveckla primärvården, speciellt i underförsörjda områden.

- Skärpa hälso- och sjukvårdslagen.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Mikael Bengtsson: Satsa på nya hälsocentraler nu när Skellefteå ska växa

Insändare: Privat eller offentlig vård – högre löner och kompetenta chefer är lösningen

Jörn

Hälsogemenskapen skänker bort sin vårdutrustning – under viss turbulens: ”Ska gå till vårdmottagning i Kongo”

Västerbotten

Behöver inte kompensera privata hälsocentraler

Jörn

Lägger ned utredning om Hälsogemenskapen