Ge oss mer vaccin så vaccinerar vi snabbare

Sedan vaccineringarna startade har läkemedelsbolagens leveransplaner ändrats gång på gång. Med kort varsel.

Debatt 23 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges regioner genomför vaccineringen mot covid-19 i högsta möjliga takt.

Det är leveranserna av vaccin som sätter gränserna. Det är läkemedelsbolagen som nu drar ned på tempot.

För att Sverige ska klara målet att hela den vuxna befolkningen ska ha erbjudits vaccination innan halvårsskiftet krävs det stabila leveranser av vaccin från läkemedelsbolagen.

Sedan vaccineringarna startade i december har läkemedelsbolagens leveransplaner ändrats gång på gång. Med kort varsel. Det gör att en rigorös planering måste göras om hela tiden.

Att vaccinera 8,2 miljoner svenskar med drygt 15 miljoner doser vaccin är en utmaning. Men med rätt förutsättningar är det ingen omöjlighet.

Vaccinet, och att så många som möjligt väljer att vaccinera sig, är en nyckel för att komma ur pandemin. Det är därför fullt förståeligt att debatten är livlig. Den blir dock mer stringent om utkrävande av ansvar riktas mot rätt part.

All logistik är förberedd och kommer att skalas upp i takt med att antalet som ska vaccineras ökar. Flera tusen personer har extraanställts, ändamålsenliga lokaler ställts i ordning för att underlätta för en smittskyddad vaccinering, frivilligorganisationer engageras för att hjälpa till och andra samarbeten etableras för att underlätta vaccineringen.

Regionernas kapacitet är inte den stora frågan här.

Frågetecknen är leveranserna av vaccin och eventuell oro för att vaccinera sig. Det är läkemedelsbolagens förmåga att förse oss med vaccin som bestämmer takten för vaccinationerna. Just nu levererar de med väldigt lågt tempo.

När samtidigt debattörer från olika delar av samhället säger att det är regionerna som vaccinerar långsamt är det grundlöst och riskerar att bidra till minskad motivation hos befolkningen.

Det är ju läkemedelsbolagen som drar ned på tempot.

Nu har Folkhälsomyndigeten äntligen aviserat de nationella kommunikationsinsatserna som ska ske enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKR.

De behöver komma igång snarast för att motivera till vaccinering och skapa trygghet. Därifrån kommer regionerna att fortsätta att ta sitt ansvar: att sprida information om när och var vaccinering kan ske för den som bor i regionen.

Läkemedelsbolagen måste leverera, regeringen och Folkhälsomyndigheten måste säkra att så sker och kommuner och regioner behöver få tydliga förutsättningar för sin planering.

Det är en kedja som kräver att alla i laget levererar.

Regionernas budskap är tydligt: ”Ge oss vaccin, så vaccinerar vi!.”


Ämnen du kan följa
coronapandemin

Hornavan hotell måste betala tillbaka permitteringspengar

Kultur

Glädjande besked för kulturen – "overkligt"

Pandemin: Kick start-bidrag ska hjälpa föreningar komma igång – ”risken är att de tappar ungdomar”

Debatt: Välkomna satsningar på äldrevården

Debatt: Ge cheferna en chans att göra ett ännu bättre jobb

Visa fler