Det räck nu, höj den allmänna pensionen

Den allmänna pensionens andel av slutlönen är för många väsentligt lägre än de 60 procent som utlovades.

Sverige 8 april 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag är den allmänna pensionens andel av slutlönen väsentligt lägre än de 60 procent som utlovades när pensionssystemet sjösattes.

Inbetalningarna till pensionssystemet måste öka och den allmänna pensionen höjas.

Nu har de flesta fått det orangea kuvertet. Vissa är säkert nöjda med sin pensionsprognos. Bland dagens pensionärer är det dock många som känner oro inför framtiden och för sin ekonomi.

Man undrar hur pensionen ska räcka när kostnaderna stiger.

Därför var det inte förvånande att vi blev nedringda när pensionärerna fick en ”ny” pension efter årsskiftet. Vi fick förklara att höjningen inte berodde på nya politiska beslut utan på den indexering som finns inbyggt i pensionssystemet.

Det var inte det våra medlemmar ville höra.

Den allmänna pensionens andel av slutlönen är för många väsentligt lägre än de 60 procent som utlovades när pensionsreformen sjösattes.

En inkomst som med tillägg av tjänstepensionen skulle ge minst 70 procent av slutlönen i pension.

Ett återställande av pensionerna till dessa nivåer skulle ge många välkomna tusenlappar till dem som haft ett långt arbetsliv med låg- eller medelinkomst.

En del av våra medlemmars frustration är också kopplad till den av riksdagen beslutade pensionshöjningen med maximalt 600 kronor till de pensionärer, som trots ett långt arbetsliv har en låg pension.

Många hade förväntat sig detta redan nu och inte först i september.

PRO välkomnar inkomstpensionstillägget som ett steg på vägen mot en höjd allmän pension.

Det löser dock inte pensionssystemets grundläggande oförmåga att leverera tillräckligt hög pension till många nuvarande och framtida pensionärer.

Pensionssystemet behöver ses över. Det får bli slut på lappande och lagande, på beslut i den slutna pensionsgruppen.

PRO kräver bland annat att följande görs:

- Inkomstpensionstillägget bör permanentas och eventuellt höjas tills en ny pensionsreform med väsentligt höjd allmän pension är på plats.

- Inbetalningarna till pensionssystemet måste öka för att möjliggöra högre allmän pension.

- Den slutna pensionsgruppen måste läggas ner. Låt oss därefter diskutera mer rimliga och jämlika pensionsnivåer i öppenhet, så som det anstår en demokrati.

Christina Tallberg, ordförande PRO
Jan Andersson, vice ordförande PRO
Sam Venngren, ordförande PRO Västerbottens län

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Skellefteå

Sven-Erik är snickaren som inte vill gå i pension

Insändare

Insändare: Räkningen för smittan hamnar hos pensionärerna

Debatt: Stärk ekonomin för Sveriges pensionärer

Debatt

Debatt: Belöningen för inte bli sänkta pensioner