Det handlar om mer än handlare, tjuv och polis

När butiker stänger till följd av rädsla för brottslighet minskar utbudet av mat, tjänster och nöjen.

Sverige 23 februari 2021 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Varje år stjäls det för ungefär sex miljarder kronor i svenska butiker.

Drygt var tredje butik utsätts för stöld en helt vanlig genomsnittsvecka. Men av de stölder som upptäcks polisanmäls bara en av tre. Många handlare har tappat tron på rättsväsendet och har slutat att polisanmäla butiksstölder, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, till branschtidningen Butiksnytt (23/9 2019).

Som var och en förstår så är mörkertalet stort, förmodligen gigantiskt. Lägger man ihop de upptäckta och de oupptäckta butiksstöderna är det bara två procent som polisanmäls, enligt en uppskattning från Svensk Handel.

Men det handlar inte bara om stora ekonomiska värden. Det handlar också om handlarnas och butiksmedarbetares arbetsmiljö och säkerhet.

En som haft problem med stölder och snatterier är Tommy Alm. Han driver Ica Supermarket Morön. I hans affär stjäls det för mellan 700 000 och 800 000 kronor varje år. Det motsvarar ungefär en procent av butikens omsättning.

Det finns många orsaker till att människor snattar och stjäl: Nödsituationer, grupptryck och missbruk. Eller lite spänning, se om man kan lura butikspersonal och övervakningskameror. Men också att risken att åka fast och dömas är liten.

Handlare och butiksanställda har i många år velat ha en lag som gör det möjligt att stoppa oönskade besökare. Kunder som trakasserar någon i butiken, hotar eller stjäl varor ska kunna få tillträdesförbud.

Det beslutade riksdagen för en tid sedan.

Gott och väl så.

Säkerligen kan snatterierna och stölderna minska en del. Det stora problemet är att det är svårt att se hur hoten och våldet skulle minska med den nya lagen. Vill det sig illa flyttas bara den typen av incidenter från utgången till ingången.

Butiksstölderna är ett problem. Större än vad rättssamhället velat inse.

Många är de vittnesmål från handlare som gett upp. På frågan varför hen inte polisanmält blir svaret: ”Händer ändå inget, ärendet läggs ner, nästan med vändande post.” (Butiksnytt 23/9 2019)

Tilltron till de rättsväsendet är kört i botten.

Det är bra att handlarna ska kunna porta oönskade kunder. Men betydligt bättre hade det varit om samarbetet mellan handlare och rättsväsende kunde stärkas.

I sin förlängning handlar det inte bara om handlare, tjuv och polis. Det handlar om vårt samhälle, om det offentliga rummet.

När butiker stänger till följd av rädsla för brottslighet minskar utbudet av mat, tjänster och nöjen. Men inte bara det. Levande torg skapar trygghet, övergivna centrum det motsatta. Levande centrum är viktiga att bevara.

Mikael Bengtsson

Ämnen du kan följa