Autismvänliga skolor gör att fler klarar målen

Om skolans huvudmän investerar i den fysiska miljön förbättras chanserna i skolan för elever med kognitiva svårigheter.

Debatt 21 september 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bara två av fem barn med autism når skolans mål.

Men så behöver det inte vara.

Genom att bygga skolor enligt principen om universell utformning kommer fler elever att nå skolans mål.

Att dagens skolmiljö missgynnar elever med autism bekräftas av Autism- och Aspergerförbundets färska skolenkät.

Varannan anger att deras barn behöver anpassningar i den fysiska miljön. Bristerna får påtagligt negativa konsekvenser.

Skolfrånvaron är fortsatt hög för elever med autism och många riskerar att fastna i arbetslöshet och psykisk ohälsa. Inte sällan leder situationen till stora påfrestningar för familjen med sjukskrivningar och försämrad hälsa som följd.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat ut att ett år av hög skolfrånvaro, och det utanförskap som det leder till, kostar samhället en halv miljon kronor per elev.

I dag når knappt två av fem elever med autism målen i svenska, engelska och matematik. Det innebär att fler än sex av tio riskerar att inte kunna fullfölja sin skolgång. Detta resultat är ett fundamentalt misslyckande för samhället.

Men det behöver inte vara så. Om skolans huvudmän, oftast kommunen, investerar i den fysiska miljön förbättras chanserna i skolan för elever med kognitiva svårigheter.

Använd principen om universell utformning som vägledning vid ny- och ombyggnation av skolor. Det är en grundläggande princip i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det handlar om att redan från början skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt. Det minskar även behovet av särlösningar, vilka kan vara både ineffektiva och kostsamma.

Några exempel som främjar en bättre skolmiljö för elever med autism:

- Avskalade miljöer för att minska mängden sinnesintryck.

- Skapa ytor som minskar antalet sociala kontakter.

- Skapa utrymmen för återhämtning.

- Ljudisolera och skapa en god akustisk miljö.

- Involvera eleverna, de är experter på vad de behöver.

Fram till 2026 ska cirka 1 500 förskolor och skolor byggas i landet. Vi uppmanar kommunpolitiker att göra universell utformning till ett krav vid ny- och ombyggnation av skolor.

Det är en förutsättning för att fler elever med autism ska nå skolans mål.

Det är bra för alla elever och vuxna i skolan.


Ämnen du kan följa
funktionsvariation
Krönika

Mikael Bengtsson: Det handlar om vem som ska ha förtur till staden

Debatt

Debatt: Ett nytt lågvattenmärke i assistansdebatten

Debatt

Debatt: Smart att satsa på syn- och hörselinstruktör

Debatt

Debatt: Skellefteå kommunen är blind för sina egna brister

Debatt

Debatt: Det tär på psyket att behöva låna pengar

Läs mer!

”Extremt ansträngt” läge: Kommunen vädjar till allmänheten – behöver arbetskraft

Utbildning

Utökad lovskola ska minska ojämlikheten

Debatt: I dag minns vi Fadime Sahindal

Internationell gymnasieutbildning startar i Skellefteå – helt på engelska: ”Finns ett behov i regionen”

Politik

Slöjförbud prövas i högsta instans

Visa fler