Vindkraften förstör vår landskapsbild

Vem vill bo nära de gigantiska vindkraftsverk som planeras i Källbomark? Husen kommer att befinna sig så nära som två till tre kilometer från dessa vindkraftverk.

Byske 5 maj 2020 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Uppförandet kommer att innebära ökad trafik, sprängningar och buller. Sedan när dessa gigantiska betongklumpar är på plats kommer omgivningen att drabbas av förändrad landskapsbild, blinkande ljus och pulserande infraljud dygnet runt.

Källbomark är en tillväxt by, sedan 2015 har befolkningen ökat med 35 procent. Många unga har satsat på att bosätta sig här. Promenader i skogen, vindens sus i träden, fåglarnas kvitter och älvens lugna brus är orsaker till att bosätta sig i denna fantastiska byggd. 

Samhällsnyttan av just denna vindkraftexploaterings skulle bli negativ. Den skulle innebära ett hårt slag mot viktiga ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Benen skulle slås undan för alla planerade satsningar på företagande och landsbygdsutveckling.

Hur kan det komma sig att Trafikverket har gjort allt för att korridoren för Norrbotniabanan ska undvika Källbomark och Degerforsheden av ekologiska skäl medan kommunen i översiktsplanen angivit Degerforsheden som möjligt till vindkraftexploatering?

Nu hoppas vi att politikerna som har makten lyssnar på oss och säger nej till att förstöra vår hemmiljö. Ta bort området som lämpligt för vindkraft i översiktsplanen.

Therese Möller Holmqvist och Ann-Christin Normark


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Nyheter

Vindsurfaren som försvann till havs hittad kraftigt nedkyld på ö – förd till sjukhus

Byske

Djurräddning utanför Byske – häst tog sig inte upp

Jörn

Vindkraftsutbyggnad väcker oro för kungsörnens framtid: "Snurrorna är rena giljotinen"

Byske

Simmade vid Byske havsbad – tog sig inte till land: Räddades av räddningstjänsten

Byske

Strömavbrott i byar utanför Byske

Visa fler