Östra leden är inte lösningen för E4-trafiken

Skellefteå 18 september 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Då och då dyker förslaget om ny E4-genomfart upp i media. Alternativet Östra leden var ett av flera förslag som presenterades i ”Vägutredningen Skellefteåprojektet – det allmänna vägtransportsystemet i Skellefteå”. Utredningen presenterades hösten 2011. 

Mycket har hänt i Skellefteå och de östra stadsdelarna sedan dess. Etablering av Northvolt samt beslut om ytterligare fabriker som troligtvis kommer att samverka med batterifabriken. I dag pågår bygget av batterifabriken och Östra leden används som en del av en infrastruktur som är underdimensionerad. Torsgatan har smalnats av då Floraskolan byggts och flera korsningar ut mot Hedensbyn är besvärliga att passera. 

Hur tänker Skellefteå kommun bygga en infrastruktur som klarar av en långsiktig transportapparat, från batterifabriken till hamnen i Skelleftehamn? Vilka vägar ska personalen ta på väg till och från arbetet? E4-trafiken som passerar Skellefteå borde lyftas bort från den interna trafiken i Skellefteå. Ett sådant alternativ finns i vägutredningen, nämligen Gunsen-alternativet. Detta blir lite dyrare, men helt enligt de trafikmodeller som övriga norrländska städer anammat – exempelvis Umeå.

Vi som bor i centrum, på båda sidor om Östra leden är inte intresserade av en transportkanal som skiljer stora bostadsområden ifrån varandra. Trafiken på Östra leden är i dag på gränsen till miljöförstörelse. Ljudnivå, antal fordon och utsläpp är några faktorer som helt glömts bort i det kortsiktiga önskemålet om en ny E4-genomfart.

Villaföreningen Målvakten/Löparen har i flera skrivelser, med start 2001, till kommunen påpekat att bullernivån inte är acceptabel. Förslag om sänkt hastighet, bullervänlig asfalt och styrning av tunga lastbilar har alla avslagits. De politiska partierna verkar låsta i gamla positioner, inte ens Miljöpartiet verkar intresserade. En namninsamling i berört område 2011 gav över 1 200 underskrifter emot E4 på Östra leden. 

Dags att tänka om, tänka rätt och leda E4 utanför Skellefteå.

Leif Bingebo, Skellefteå

Svar direkt

Trafikverkets vägutredning som insändaren refererar till föreslog att Östra leden var det sammanvägda huvudalternativet för en ny förbifart av Skellefteå. Trafikverket beslutade också att korridoren Östra leden skulle vara av riksintresse för infrastruktur och därmed inte få tas i anspråk för något annat ändamål. 

Skellefteå kommun beslutade ungefär samtidigt om sin fördjupade översiktsplan för Skelleftedalen som också la fast vägkorridoren Östra leden. När dessa handlingar upprättades hade kommunen till skillnad mot nu en mycket svag utveckling och en bedömning om successivt minskande trafik och miljöbelastning. 

Nu har över tio år gått sedan dessa plandokument upprättades och förutsättningarna är att Skellefteås befolkning växer, sysselsättningen stiger och trafikintensiteten ökar. Skellefteå kommuns bedömning är att väg 372 har relativt stor kapacitet och tål större trafikmängder. Däremot riskerar trafikbelastningen på sikt bli för stor i centrala Skellefteå, särskilt i och kring nuvarande E4-sträckning. 

Skellefteå kommun för därför en fortlöpande dialog med både Trafikverket och Region Västerbotten om ny planering av den statliga infrastrukturen och dess finansiering. Skellefteå kommun har också fattat beslut att inleda arbete med ytterligare en ny version av kommunens översiktsplan utifrån att förutsättningarna ändras.

Lars Hedqvist, planeringschef, Skellefteå kommun


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ishockey

Två spelare saknas på Skellefteå AIK:s fredagsträning

Skellefteå

Dags för Skellefteduon att tävla i ny tv-satsning – smygtitta här: ”En väldigt intressant upplevelse”

Ishockey

Laget mot Rögle: Så ställer AIK upp efter coronasmittan

Stöld

I natt: Maskerade män med tillhygge försökte råna man i Skellefteå

Gamla Falmark

Personbil kolliderade med älg i Gamla Falmark

Visa fler