Fastighetsbranschen kan få fart på Sverige

Fastighetsbranschen kommer att vara en av de viktigaste motorerna för att få igång Sverige igen.

Debatt 17 juli 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hela det svenska samhället har satts på hårda prov till följd av covid-19.

Men även om påfrestningarna för många branscher är fortsatt stora finns det anledning att vara optimistisk. En rad ekonomiska åtgärder från regeringens sida innebär sannolikt att återhämtningen i ekonomin går snabbare än väntat.

Mest debatterat har det statliga hyresstödet varit. Stödet innebär att om en hyresvärd avstår hälften av hyresintäkten, hela eller delar av andra kvartalet, så stöttar staten hyresvärden med en fjärdedel av hyran.

Viktigt att poängtera är att hyresvärdarna avstår minst lika mycket pengar i hyresintäkter för att kunna rädda verksamheter främst inom handel, restaurang- och besöksnäring.

Fastighetsbranschen kommer att vara en av de viktigaste motorerna för att få igång Sverige igen.

Omfattande investeringar i form av nyproduktion och renoveringar väntar. Boverket uppskattar att kommande renoveringar i miljonprogrammet kommer att kosta mellan 300 och 500 miljarder kronor. Bostadsbehovet kommande år kräver investeringar på hissnande 1 500–2 000 miljarder kronor.

Våra medlemmar, tillsammans med kommunerna och deras bostadsbolag, behöver rätt förutsättningar för att klara av renoveringarna och för att möta bostadsbehovet. Då skapas arbetstillfällen.

Att människor är oroliga för sin egen ekonomi i dessa tider är lätt att förstå.

Dock landar de åtgärder som föreslås av dem som skriker högst aningen fel. Generella rabatter och hyresfria månader låter möjligen bra i det korta perspektivet. Långsiktigt riskerar det däremot att få förödande konsekvenser.

Hyresgäster är beroende av att hyresvärden kan underhålla och förvalta sina fastigheter och skapa långsiktig trygghet i boendet.

Efter en rundringning till några av landets största hyresvärdar kan vi konstatera att ansökningar om anstånd med hyran, eller förmågan att betala hyran, inte påverkats nämnvärt av coronapandemin. De allra flesta hyresvärdar säger att de inte märker någon skillnad jämfört med våren 2019. De kommunägda bostadsbolagens organisation delar den här bilden.

Detta har sannolikt sin förklaring i att hyresvärdarna blivit generösare med anstånd, avbetalningsplaner och rutiner för obetalda hyror. Hem & Hyra presenterade för en tid sedan en undersökning som visar att antalet avhysningsärenden hos Kronofogden minskat kraftigt under coronakrisen jämfört med samma period förra året.

Allt detta sammantaget visar att fastighetsnäringen har tagit ett stort och betydande ansvar för sina hyresgäster, för samhällsekonomin och för omstarten av Sverige.


Ämnen du kan följa
Coronakrisen
Musik

Välkomna publiklättnader för kulturen

Musik

FHM: Så kan museer och nöjesparker öppna

Debatt: Stödpengar till företag måste betalas ut snabbare

Debatt: Historisk möjlighet för skogsbruket att göra skillnad

Debatt

Debatt: Det finns viktigare saker än en ökad regelbörda

Visa fler