Låt staten ta över ansvaret för sjukvården

Det är oacceptabelt att var du bor ska bestämma om du får tillgång till den bästa behandlingen eller inte.

Debatt 8 september 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns stora oförsvarbara skillnader mellan hur regionerna lyckas leverera god och kvalitativ vård.

Det handlar om skillnader i dödlighet i hjärt-kärl-sjukdom, tillgång till specialister och komplikationer efter operation.

Det är oacceptabelt att var du bor ska bestämma om du får tillgång till den bästa behandlingen och hur stor chansen är att överleva exempelvis cancer. Kristdemokraterna föreslår därför att staten får huvudansvaret för sjukvården så att alla får tillgång till en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård.

Den tidigare socialministern och partiledaren för Kristdemokraterna, Göran Hägglund gick för sex år sedan ut och sa att landstingen spelat ut sin roll.

Läkarförbundet höll med och var tydliga i sin kritik: ”Många av våra landsting är helt enkelt för små för att klara de tunga investeringar som är nödvändiga för att kunna bedriva sjukvård på ett rationellt, patientsäkert och jämlikt sätt. Denna utveckling är ytterst allvarlig.”

Att alla sjukhus och regioner ska kunna vara experter på behandling av exempelvis prostatacancer är varken sannolikt eller effektivt. Får staten ansvara för vården kan resurserna användas på bästa sätt och specialistsjukvården kommer den som behöver den till gagn – oavsett om patienten bor i Västerbotten eller Uppland.

Den rådande coronapandemin synliggör problematiken med att 21 olika regioner ansvarar för vården. Svårigheten i att organisera sig under en kris, personalbrist, ojämlikheter samt brist på skyddsutrustning och intensivvårdsplatser.

Har regionerna klarat coronakrisen bra? Är vi nöjda med hur Sverige hanterat pandemin jämfört med övriga Norden?

Det måste utvärderas i efterhand och på samma sätt måste vi kunna ifrågasätta det regionala ansvaret för sjukvården där det i dag finns stora skillnader.

Genom att låta staten ta ansvaret för sjukvården blir organisationen mer effektiv.

Våra 21 regioner behöver inte längre slåss för sin egen ekonomi eller ha varsin uppsättning politiker och tjänstemän. I stället kan resurserna användas där de gör mest nytta, nämligen hos patienterna.

Det handlar inte om att vården ska styras från Stockholm.

Det handlar om att du ska ha samma förutsättningar för god vård, oavsett var i landet du bor.


Ämnen du kan följa
sjukvårdspolitik

Debatt: En stark budget möter pandemins utmaningar

Debatt

Debatt: Tänk osteoporos i stället för att gipsa

Debatt

Debatt: Tror de verkligen på effektiviseringsplanen

Replik

Debatt: Flytta huvudansvaret för vården till staten

Debatt

Debatt: Skellefteå behöver en ambulans till

Visa fler
Läs mer!

Ny digital utbildning för föräldrar startar – hjälp för att klara vardag, oro och ångest hos barn: ”Tidigt skede med insatser”

Mikael Bengtsson: God mat, tillräckligt med mat och mat i rättan tid

Anmält – Anklagar nattpersonal i hemtjänsten för dåligt bemötande: ”De sa att de inte brydde sig”

Mikael Bengtsson: Se resistens mot antibiotika som ett globalt problem

Debatt: Jämställt uttag av föräldraledighet och VAB - dagar

Visa fler