32 miljoner i intäkter eller stora investeringar

Skellefteå kommuns politiker uppmanas att ta beslutet att avveckla Hednäs i samband med prövningen 2023.

Debatt 7 maj 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hednäs kraftstation i Åbyälven ska omprövas 2023 enligt en nationell plan för svensk vattenkraft.

Valet står mellan att behålla, med stora ekonomiska investeringar, eller avveckla med 32 miljoner kronor i intäkt. Via Vattenkraftens miljöfond, samt annan miljöfond, får Skellefteå kraft alla kostnader betalda vid avveckling, plus cirka 32 miljoner som täckning för framtida produktionsbortfall.

Behålls kraftverket måste cirka fyra miljoner kronor investeras för att uppnå lagkrav (efter att bidrag erhållits), kostnader för ökat underhåll och uppföljning tillkommer. Det medför mindre lönsamhet för kraftstationen, som redan nu knappt går med vinst.

Många decennier av osäkra intäkter skulle vänta, i stället för de säkra 32 miljoner som annars erhålls direkt efter avveckling.

Hednäs kraftstation förstör ekosystem och vattenmiljö i den mot vattenkraft skyddade vildlaxälven Åby älv. Hednäs kommer även efter åtgärder att innebära en rad problem för miljön. En avveckling av kraftstationen skulle i stället stärka miljön och generera avkastning till Älvdalen från besöksnäringen.

En fri älv i ett naturskyddat område är en förutsättning för att hållbar turism, i en av Europas sista vildmarker kan öka, vilket ger jobb och positiva hälso- och landsbygdseffekter.

Hednäs kraftverk, som är småskaligt, motsvarar en 2200-del av den ökande förnybara elproduktionen i Sverige fram till 2022 och är försumbar i sammanhanget.

Vi och cirka 1 400 som undertecknat vill se en ny omröstning angående rivning av kraftstationen eftersom tidigare okänd information tillkommit – 32 miljoner i intäkter vid avveckling.

Skellefteå kommuns politiker uppmanas att ta beslutet att avveckla Hednäs i samband med prövningen 2023.

Fotnot: Vattenkraftens miljöfond bildades av Sveriges åtta största vattenkraftsföretag. Den bidrar med 10 miljarder kronor under omprövningen, enligt nationell plan, 2022–2036. Finansieringen underlättar miljöanpassningen av svensk vattenkraft. Fonden täcker 85 procent av alla kostnader och 95 procent av produktionsbortfall vid avveckling.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

”Export” av el från södra till norra Norrland – ”Elbehovet kommer minst att dubblas fram till 2040”

Skellefteå Kraft går mot sitt bästa år någonsin: ”Vi har fått väl betalt”

Elpriset fortsätter att stiga i Skellefteå – elbolaget uppmanar: ”Nu är det läge att binda sitt avtal”

Skellefteå

Undersökningen visar – Skellefteå Kraft bäst i Sverige

Skellefteå

Mångmiljonprojektet snart klart i Finnfors – och planer finns på ett helt nytt aggregat i Rengård