Länstrafiken – varför är det så trångt på bussen?

Efter att ha läst två artiklar i Norran gällande trängsel på bussen mellan Norsjö och Skellefteå blir vi väldigt förbryllade hur man tänker.

Norsjö 29 oktober 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I den senaste artikeln, Norran den 8 oktober, kan vi läsa ett uttalande från Harriet Söder, vd på Länstrafiken: ”Jag tycker att vi gör så gott vi kan. Det finns inte förare och bussar i länet för att nyttja hälften av sätena i en buss.” Vi läser i samma artikel ett uttalande från smittskyddsläkaren Stephan Stenmark: ”Det ska absolut inte vara överfullt på bussarna.”

Vi vet efter information från Norsjö kommun att det åker ett snitt på 49,7 personer per dag och bussen tar 55 passagerare. Det är utfärdat 55 busskort till gymnasieeleverna, till detta tillkommer övriga resenärer. Vi vet också att det finns arbetslöshet i Sverige. Beställningstrafiken med buss kan knappast vara överbelastad.

Kollektivtrafiken är fråntagen regeln om 50 personer. Information har gått ut om att bussen måste vara full innan förstärkning sätts in. Det fanns en förstärkningsbuss mellan den 19 augusti och 8 september som gick tom de flesta dagar. Bussen kom dessutom tom från Skellefteå och återvände till Skellefteå tom.

Vi vet också att kollektivtrafiken inte är fråntagen rekommendationen om att hålla avstånd. Så här skriver Folkhälsomyndigheten: ”För att undvika spridning av covid-19 bör de verksamheter som sköter kollektivtrafik och allmänna färdmedel: se till att trafiken körs i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel, begränsa antalet passagerare per fordon, informera sina passagerare om hur de kan minimera risken för smittspridning.”

Länstrafiken Västerbotten, vad har ni gjort? Varför försvann förstärkningsbussen? Varför väljer ni att vi inte får hålla avstånd? Varför ska det vara en osäkerhet om man ska rymmas eller ej? Varför väljer ni att inte följa Folkhälsomyndighetens rekommendation?

Ser fram emot ett svar

Svar direkt

Länstrafiken lägger i dag väldigt mycket resurser på att följa trafiken och försöka vidta åtgärder som syftar till att minska trängseln ombord. Den förstärkningsbuss som du menar behövdes inte från Norsjö och därför har den tagits bort som ”stående förstärkning”. Men – den sätts in när och om behovet uppstår. Flera mornar har vi kört förstärkning från Renström. 

Det stämmer att smittskyddsläkaren sagt att vi inte ska ha överfulla bussar och det har vi inte heller. En person per sittplats är det som gäller och vi förstärker när det blir fler resenärer än så. Det ska med andra ord inte behöva finnas osäkerhet om man ryms eller inte – men du kan inte räkna med att få ett säte gjort för två personer själv. Det stämmer att beställningstrafiken i länet inte är överbelastad, men vi kan inte snabbt ta in fordon som inte normalt går i vår trafik, eftersom de fordonen saknat betalsystem och annan utrustning. 

Vi anser att vi följer Folkhälsomyndigheten råd. Det finns i dag ingen klar gräns för vad som är trängsel i kollektivtrafiken och tittar man runt om i landet så har övervägande delen av ansvariga för kollektivtrafiken samma regler som vi – det vill säga en person per sittplats. Det Folkhälsomyndigheten och även smittskyddsenheten i Västerbotten säger är att man ska undvika kollektivtrafiken så långt det är möjligt, så att de som inte har något val kan resa på ett säkert sätt. 

Att hålla avstånd på en buss är svårt, för att inte säga omöjligt och tyvärr kan jag inte lösa det. Men – vi kommer fortsätta arbeta med trafiken från Norsjö på samma sätt som vi gör nu, det vill säga förstärkning sätts in när behovet uppstår.

Harriet Söder, vd Länstrafiken i Västerbotten


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norsjö

Skarp kommunkritik mot trängseln: ”Har övervägt att sätta in egna bussar”

Norsjö

Trots åtgärder – fortfarande trångt på bussar mellan Norsjö och Skellefteå: ”Vi gör så gott vi kan”

Norsjö

Trängsel och tomma bussar i Norsjö: ”Borde säga stopp”

Samhälle och välfärd

Nej till gratis bussresor för ungdomar i Norsjö

Samhälle och välfärd

Inlandskritik mot hur trafiken mäts