Trygga vardagen för barn som är kroniskt sjuka

Utökad rätt att vabba kan ge tryggare vardag för barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Debatt 21 augusti 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tillfällig föräldrapenning gör att föräldrar kan vara borta från jobbet när deras barn är sjuka eller behöver besöka en läkare.

Ett kroniskt sjukt barn bär med sig sin sjukdom till skolan, fritids eller förskolan. Där brister dagens vab (vård av barn).

Ofta räcker det inte med att skolpersonalen är välinformerad om en viss sjukdom.

Har ett barn diabetes måste till exempel en vuxen i klassrummet, på rasten eller på skolutflykten känna igen barnets subtila symtom på högt eller lågt blodsocker, klara av att ta ett enklare blodprov, tolka svaret och räkna ut rätt dos insulin.

Föräldrar kan behöva ha omfattande kontakter med nya klasslärare, med ny skola eller förskola, för att vara trygga med att barnet kan få stöd och egenvård under hela skoldagen.

I dag måste Försäkringskassan neka föräldrar vab och kontaktdagar för denna tid – trots läkarintyg. Föräldrar kan heller inte ta ledigt för vård av barn eller för avgörande möten med socialtjänsten.

I stället tvingas de ta av sin semester, eller vara lediga utan lön, för att lära ut kunskap om barnet som kan vara direkt livsavgörande.

Dagens regelverk är obegripligt. Det är som om ett kroniskt sjukt barn på ett mirakulöst sätt skulle tillfriskna på vägen från hemmet till förskola, fritids eller skola. Regelverket är både märkligt och oacceptabelt.

Liberalerna vill därför se över möjligheten att utöka vård av barn.

Vi liberaler har krävt svar från regeringen om den kan tänka sig att arbeta för att föräldrar till barn med en varaktig sjukdom eller funktionsvariation ska kunna vabba eller ta ut kontaktdagar för möten med skola och förskola om stöd och egenvård.

Glädjande nog har vi två gånger fått svaret att regeringen uppmärksammat frågan och söker en lösning.

Vi är lättade och hoppfulla över att regeringen ser vikten av att varje barn får den hjälp det behöver i förskola och skola. Samma lösning bör även övervägas för möten med skola och socialtjänst om ett barn har sociala problem.

Regeringen behöver snarast se över möjligheten att ge föräldrar rätt att vabba eller ta ut kontaktdagar när det behövs för kroniskt sjuka barns hälsa och trygghet.

Familjernas levnadsvillkor måste förbättras – för föräldrarnas skull, för skolpersonalens skull, för syskons skull och i allra högsta grad för barnens.


Ämnen du kan följa
kroniska sjukdomar

Debatt: Det som görs nu räddar liv i framtiden

Debatt

Debatt: Vården får inte svika kvinnorna med endometrios