Annorlunda års möte 2020 för HjärtLung i Västerbotten

Skellefteå 6 juli 2020 05:00

Länsföreningen HjärtLung Västerbotten hade i juni sitt årsmöte via telefon på grund av pandemin. Styrelsen och alla ombud fick ringa till Riksförbundet HjärtLung i Stockholm och kunde via en kod bli hopkopplade med varandra. Ordförande Ulla Frank öppnade mötet. Till mötesordförande valdes Hans Mårtensson och till sekreterare Anly Jonsson.

Sedan vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhetsekonomisk- och revisionsberättelse föredrogs och godkändes. Årsmötet antog nya stadgar samt att ett byte av juridiskt namn till: Länsföreningen HjärtLung Västerbotten. Vidare antogs instruktion för valberedning samt revisorer. Länsföreningens nya styrelse, är ”nerbantad” från tretton till sju ledamöter som består av ordförande Ulla Frank Lycksele, kassör Gudrun Eliasson Lycksele samt Sture Olsson Umeå, Gunilla Forsell Skellefteå, Sören Skoglund Åsele, Kerstin Pettersson Robertsfors och Tora Ekbäck Vilhelmina. Även ersättarna blev färre. Till de tre platserna valdes Ann-Charlotte Lundqvist Storuman, Birger Svanlund Dorotea och Berit Lindström Jörn. Till studieorganisatör valdes Tord Lindgren Skellefteå och egenvårdsombud för hjärta, kärl Hervor Johansson Malå och för lungor Elsa Viklund Malå.

Ulla Frank avslutade årsmötet med att tacka presidiet och meddelar att avtackningar sker vid senare tillfälle. Det blev ett väl fungerande årsmöte trots den nya tekniken och trots att det var många personer som var hopkopplade. Med tack till alla mötesdeltagare och önskan om en skön sommar, förklarades mötet för avslutat.

Ulla Frank

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Skellefteå

Man tvingas betala tillbaka 600 000 kronor – felaktiga utbetalningar i över två års tid

Sunnanå och Moröns glädje – får flera hundra tusen i senaste elitstödet: ”Mer än förväntat”

Skellefteå AIK lanserar publikfigurer på läktaren

SHL-klubbarna har fått besked – så många miljoner får Skellefteå AIK: ”40 procent av det vi ansökte om”

Skellefteå

SD:s budgetförslag – brottsofferombud, gratis broddar och bevarat kulturarv

Visa fler