Kommunen ska präglas av en öppenhetskultur

Vi vill se en öppenhetskultur, god arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser.

Skellefteå kommun 29 maj 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå kommun ska vara en välkomnande och attraktiv arbetsgivare med gott värdskap, utrymme för idéer och kreativitet. Det måste vi ständigt jobba för.

Med anledning av artikelserien #tystnaden, berättelser som kommit fram i Facebook-gruppen ”Håll käften och lyd” och vårens artikelserie om arbetsmiljön i kommunen vill vi gå ut med ett gemensamt ställningstagande.

Vi tar de berättelser och upplevelser som framkommit på allvar. Det som kommit fram är att det finns en tystnadskultur som gör att medarbetare inte vågar lyfta problem. Detta vill vi komma till rätta med.

Vi vill se en öppen och transparent kultur där chefer och medarbetare tillsammans skapar en god arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser där vare sig våld, hot eller kränkande särbehandling förekommer.

Vi vill understryka att alla kommunanställda, i alla verksamheter, har rätt att nyttja sin grundlagsskyddade meddelarfrihet.

Kränkningar av meddelarfriheten är ett brott. Meddelarfriheten är en viktig grund och central för att upprätthålla förtroendet för det offentliga och vårt lands demokrati.

Vårt mål är att kommunens arbetsplatser ska präglas av ett klimat där man kan diskutera öppet och respektfullt med varandra. Vi kommer att vidta de åtgärder som behövs för att ersätta dagens tystnadskultur med en kultur präglad av öppenhet och tillit.

Nu verkställs åtgärder utifrån denna politiska målsättning. Till exempel görs en extern granskning av arbetsmiljön. Förbättrade kanaler för att lyfta problem och lämna synpunkter ska införas.

Arbetet går också vidare med fortsatta utbildningsinsatser för chefer och medarbetare gällande meddelarfrihet. I samverkan med de fackliga organisationerna vill vi stärka arbetet för att förbättra förutsättningarna till en bra arbetsmiljö.

Kommunfullmäktige har beslutat att arbetsmiljöpolicyn ska beslutas av fullmäktige och att kommunens personalpolitiska policys och riktlinjer ska ses över en gång per mandatperiod.

Denna process ska inledas i närtid och den externa kartläggningen och de fackliga organisationernas synpunkter är viktiga underlag i det arbetet.

Vi vill se en öppenhetskultur, god arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser i Skellefteå kommun.


Ämnen du kan följa
TYSTNADEN
Skellefteå kommun

Upphovspersonen till ”Håll käften och lyd” utköpt: ”Det känns för jävligt”

Skellefteå

Visselblåsare avstängd från jobbet – visste inte ens att hon utreddes: ”Är lite uppgiven”

Västerbottens län

Efter granskningarna: Planerar workshop med facket om tystnadskultur

Skellefteå

Hon anlitas för att utreda kommunens arbetsmiljö

Debatt

Debatt: Varför värnar inte S öppenhet och transparens?

Läs mer!

Ambulanspersonal var på rast när larm om hjärtstopp inkom – patient avled senare

Visselblåsaren Christina Lindqvist har fått nytt jobb – berättar om framtidsplanerna och den mörka tiden efter utköpet: ”Jag ville inte leva längre”

Tufft läge på hälsocentraler – även läkare säger upp sig • Måste ta in stafetter: ”Innebär ökade kostnader”

Insändare: Bristande insikt av Region Västerbotten: "Vi behöver personal för att kunna ge vård"

Arbetade på balkonger utan räcke i Skellefteå • Nu får bolaget böta: ”Fallhöjden var sex meter”

Visa fler