Krönika: Därför skriver vi om familjehemsflickan

”Barnets bästa är en av de grundläggande principerna i barnkonventionen och den viktigaste principen i föräldrabalken.” Så står det på Bris hemsida.

10 maj 2019 06:15

Fyraåriga Emmy kommer inom kort att få lämna det liv hon levt under fyra år för att flytta till en ny stad och nya föräldrar. En tuff förändring för vem som helst och hon har reagerat starkt, med bland annat självskadebeteende.

Fyraåring flyttas till biologisk pappa i Piteå – som hon aldrig bott hos: ”Blev apatisk och kissade på sig”Familjehemsflickan: Den biologiska pappan – ”Jag har motarbetats sedan starten”

Vårdnadstvister kan vara getingbon, ofta svåra att skildra rättvist. Det är otroligt starka känslor där parter ofta smutskastar varandra. Det gör att journalister tvekar till att granska dem.

Här valde vi ändå att göra det. För fallet väcker många frågor – inte minst om socialnämndens agerande.

Socialtjänsten är mer benägen att flytta ett barn om det finns ett missförhållande i hemmet. Men här finns inget sådant. Och ingen ifrågasätter den biologiska pappans lämplighet – frågan är snarare om Emmy klarar ett uppbrott från sitt nuvarande hem.

Att pappan vill ha tillbaka dottern är fullt naturligt. Likaså att familjehemmet ser henne som sin dotter. Men det här handlar inte om de vuxna. Det handlar om vad som är bäst för barnet.

Det har varit flera uppmärksammade vårdnadstvister i medierna under senaste året. Flera visar att man inte följer principen om barnets bästa – förälderns rätt får gå före. Så även i detta fall.

Familjehemsflickan – socialtjänstens förklaring: ”Det är politikernas vilja”

I januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det förväntas ge domstolar och myndigheter större skyldighet och en ökad möjlighet att sätta barns rättigheter i fokus, enligt Unicef. Det gäller särskilt barn i utsatta situationer, som vid vårdnadstvister.

Tanken är också att man ska lyssna mer på barnen. ”Flera fall visar att barn inte har fått komma till tals i vårdnadstvister”, står det på Unicefs hemsida.

Hur unga barn kan man lyssna till? Kan man lyssna till vad Emmy vill och tänker man göra det i detta fall?

Ingenstans i materialet ser vi att utredarna intervjuat henne, men hon visar med all tydlighet vad hon tycker om situationen. Därför granskar vi fallet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa