Kräver en analys av äldreboenden

Pensionärsföreningarna i Skellefteå kräver en konsekvensanalys av neddragningen av boendeplatser i Skellefteå.

6 augusti 2015 11:00

– Små enheter är dyra säger kommunen, men det måste det finnas samordningsmöjligheter anser vi. Varför inte samordna boendena Trivseln och Solgården, säger Valter Stenmark, SPF.

Djupt oroade

Nu går flera pensionärsföreningar samman med en skrivelse till kommunstyrelsen där man beskriver sig som ”djupt oroade.” Man kräver en ordentlig konsekvensanalys av neddragningen av boendeplatser.

Bakgrunden är den nya boendeplan som socialnämnden godkänt, samt debatten som blossade upp i dess kölvatten.

Många har reagerat på att Solgårdens äldreboende försvinner och att en nettoökning av antalet boendeplatser uteblir. Inte minst Skellefteå demensförening, som ogärna ser att känsliga äldre flyttas från Solgården.

Kommunen kan inte säga upp de äldres hyresavtal. Men man har gjort klart att den som väljer att bo kvar på boendet hänvisas till hemtjänst.

”Utöka platserna”

Både Demensföreningen och pensionärsföreningarna anser att antalet boendeplatser måste utökas:

”År 2014 var andelen 65 år och äldre 22,6 procent i kommunen, jämfört med 19 procent i övriga landet” skriver pensionärsföreningarna.

Innan ett slutgiltigt beslut tas kräver föreningarna att ärendet ses över igen, bland annat utifrån ekonomiska samordningsvinster.

Kenneth Fahlesson (S) ordförande i socialnämnden står fast vid besluten är nödvändiga.

– Det är problematiskt att hitta samordningsvinster med små enheter. Självklart tar vi reaktionerna på allvar, men jag känner mig trygg med att vi har en professionell personal som kan klara detta arbete, säger han.

 

Jag känner mig trygg med att vi har en professionell personal som kan klara detta arbete.

Sven, 91, tar upp kampen igenBeslut: Kommunen Avvecklar äldreboendeKommunal: ”Varför inte satsa istället?”Här är äldreboendena som berörs
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa