Förkastliga förslag

Särskilda demensboenden. Uttalandena om att samordna boendena Trivseln och Solgården skrämmer skribenten, som anser att det varken är bra för dementa eller icke dementa att blanda boendena.

15 augusti 2015 05:59

Efter att jag läst artikeln ”kräv en konsekvensanalys” i Norran vill jag framföra följande synpunkter och klargörande:

Det är mycket bra att pensionärsföreningarna nu kräver en konsekvensanalys angående neddragningar av boendeplatser i Skellefteå.

Enligt min mening borde det gälla nedläggning av totalt 30 demensboendeplatser, framför allt beslutet om total nedläggning av demensboendet Solgården i Ursviken.

Det är förkastligt att, som i artikeln, föreslå att samordna boendena Trivseln och Solgården.

I artikeln nämns inte ordet demensboende utan ”Solgårdens äldreboende”.

Solgården är och skall vara särskilt demensboende där svårt demenssjuka personer – efter ett biståndsbeslut – bedömts behöva plats på särskilt boende för dementa, för att där få kvalificerad dygnetruntvård och omhändertagande av kunnig och tillräcklig personal. Socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson har vid flera tillfällen i Norran uttalat att man inte tänker tvinga någon att flytta, men då bor de kvar som i ett vanligt boende och får hemtjänst (okunnigheten är förvånande).

Den boende som har ett biståndsbeslut med dygnetruntvård kan inte kommunen ändra på annat än om den boende blivit så mycket friskare att särskilt boende ej längre fordras (risk finns att vitesförläggande och böter utdöms).

I en artikel i Norran den 16 juni föreslogs ”Gör Solgården till trygghetsboende” (uttalandet skrämde mig).

Socialnämnden hävdar att det nu inte är brist på särskilda demensboendeplatser. Jag hävdar tvärtom att det råder brist på demensboenden men att de har löst bristen med att tillåta dementa personer flytta in i vanliga äldreboenden. Att blanda dementa med icke dementa är helt förkastligt vilket har påtalats av många experter. Det är varken bra för dementa eller för icke dementa. Det har också förekommit konflikter när dementa kommer in i icke dementas lägenheter och plockat i deras saker och lagt sig i deras sängar.

Jag hoppas kravet om konsekvensanalys beslutas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i september.

Sven Carlsson

Ursviken

Kräver en analys av äldreboendenFler platser för dementa behövsFP Vill rädda Solgården”Gör Solgården till ett trygghetsboende”Även demenssjuka har rättigheterBeslut: Kommunen Avvecklar äldreboendeHär är äldreboendena som berörs
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa