Familjehemsflickan – socialtjänstens förklaring: ”Det är politikernas vilja”

Socialtjänsten i Piteå anser att familjehemmet är bäst för Emmy. De ville överklaga tingsrättsdomen som tvingade fram flytten: ”Men politikerna satte stopp”, säger Roger Burman, verksamhetsområdeschef för stöd till barn och familjer, Piteå kommun.

10 maj 2019 06:15

Socialtjänsten har upprepade gånger nekat Norran en intervju. Roger Burman vill varken svara på frågor som rör det specifika fallet ”Emmy” eller generella frågor om hur de agerar för att ta beslut utifrån barnets bästa.

Fyraåring flyttas till biologisk pappa – som hon aldrig bott hos: ”Hon riskerar trauman för livet, vi står maktlösa”Familjehemmets ombud: ”Det är helt obegripligt, en katastrof för barnet”

Familjehemsföräldrarna har dock ställt frågor till honom, samt till barnets socialtjänsthandläggare Maria Nilsson under ett möte. Då Norran nekats en intervju har vi utifrån föräldrarnas anteckningar sammanfattat svaren. Roger Burman har fått texten skickad till sig, men har inte återkopplat.

Nu måste vi göra en planering för vad som blir minst dåligt i det här läget.

Familjehemmet frågar om socialtjänsten verkligen tror att en flytt till den biologiska pappan är det bästa för barnet. Roger Burman bekräftar att så inte är fallet. Han säger också att både han och kommunjuristen ville överklaga tingsrättsdomen – men att det var politikerna i socialnämnden som satte stopp för det.

Beslutet är fattat

”Nu måste vi göra en planering för vad som blir minst dåligt i det här läget”, säger Maria Nilsson.

Familjehemsflickan: Den biologiska pappan – ”Jag har motarbetats sedan starten”Psykologen: ”Reagerar som ett akut hot mot överlevnad”

Familjehemsföräldrarna undrar varför socialtjänsten inte gör en ny ansökan om en vårdnadsöverflytt. Roger Burman svarar: ”För att nämnden tagit sitt beslut.”

Beslutet togs dock för ett halvår sedan, påpekar familjehemsföräldrarna, och räknar upp alla allvarliga reaktioner flickan uppvisat sedan dess: ”Har politikerna fått veta dessa saker som sker före och efter umgängen med biologiska pappan, att hon kissar ned sig, biter sig själv, säger att hon inte vill träffa honom, hon slår sig själv. Hon slår andra, är utåtagerande, vänder sig inåt, äter dåligt. Backar i utveckling, i tal och matsituationer. Är det lyft till nämnden?”

Roger Burman svarar att det inte varit ett ”ärende för nämnden på det sättet”, men att de till viss del fått rapporter. Han säger också att just de reaktioner som familjehemmet berättar om, är sådana risker som han och kommunjuristen lyfte för politikerna efter att domen kom: ”Nu kan vi se att de här riskerna faktiskt besannats”.

Ingen ny ansökan

För att det ska vara möjligt att ansöka om en ny vårdnadsöverflytt, berättar Roger Burman, måste det vara ”helt uteslutet” att Emmy kan flytta till den biologiska pappan. Det är det inte, bedömer socialtjänsten.

Det finns helt enkelt inte brister i omvårdnaden hos den biologiska pappan, exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa.

Socialtjänsten bedömer inte, i motsats till familjehemmets advokat, att det finns grund för ett omhändertagande enligt LVU. Det finns helt enkelt inte brister i omvårdnaden hos den biologiska pappan, exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa.

Familjehemsföräldrarna påpekar att lagen inte kräver att det måste finnas brister i omvårdnaden för att en vårdnadsflytt ska kunna genomföras, utan att det är barnets bästa som ska vara i fokus.

– Och det finns brister hos den biologiska pappan, eftersom han inte förstår vilket lidande han utsätter henne för, säger familjehemspappan.

Socialtjänsten gör en annan bedömning, säger Roger Burman.

Norran har utan framgång sökt Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande i Piteå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa