Skellefteå Buss får bakläxa – Hybricon förlorar 35-miljoners kontrakt

Det vinnande anbudet från Hybricon borde ha diskvalificerats. Det slår förvaltningsrätten fast och tvingar därmed Skellefteå Buss att göra om utvärderingen. Därmed står tvåan Wist Last och buss som vinnare.

26 mars 2019 14:23

Det var i mitten av januari som Hybricon vann elbussupphandlingen, som alltså överklagades i februari. Överklagan kom efter att överklagandetiden förlängts vid två tillfällen. Orsaken till detta var att sekretessprövning tagit längre tid än väntat, enligt Skellefteå Buss.

Förvaltningsrätten i Umeå har nu slagit fast att Skellefteå Buss handlat i strid mot LOU:s principer om ”likabehandling och förutsägbarhet” när det vinnande anbudet tilläts komplettera i efterhand med en uppgift som egentligen var ett obligatoriskt dokument, ett så kallat ”ska krav.”

Skellefteå Buss: Överklagar upphandling av elbussar – vill se konkurrentens anbud diskvalificerat

Bröt mot LOU

Skellefteå Buss argumenterade för att samtliga anbudslämnare tillåtits komplettera med uppgiften ifråga, och att man därmed inte särbehandlat vinnaren. Men rätten förklarar att en komplettering enligt LOU endast är tillåten för uppgifter som redan lämnats in, inte för dokument som helt saknats i anbudet.

Överklagad upphandling: Skellefteå Buss svarar – ”Har låtit alla komplettera”

Det finns även domar där vår bedömning setts som korrekt. Men nu är ju denna bedömning gjord och den tänker vi rätta oss efter.

Rätten kan besluta att upphandlingen antingen ska tas om, eller att upphandlingen inte får avslutas förrän en rättelse har gjort. Här blev beslutet det senare. Den nya prövningen av anbuden är alltså den rättelse som nu ska göras.

Rätten slår fast att Wist last och buss, som också var den som överklagade tilldelningen, lidit skada eller kunnat lida skada av den konstaterade felaktigheten. Då Wist var tvåa i upphandlingen kan de nu tilldelas det attraktiva kontraktet på elbussar som är värt cirka 35 miljoner kronor.

Vad händer nu?

– Min tolkning av detta är att Wist kommer att tilldelas avtalet i och med att Hybricon nu diskvalificeras. Tilldelningsbeslutet dras tillbaka. Det exakta tidsperspektivet för detta håller vi på att undersöka nu, säger Andreas Olofsson, vd för Skellefteå Buss.

Varför blev det så här?

– Våra upphandlare gjorde en annan bedömning, där en paragraf tolkades på ett annat sätt. Det finns även domar där vår bedömning setts som korrekt. Men nu är ju denna bedömning gjord och den tänker vi rätta oss efter.

Skellefteå Buss kan inte överklaga förvaltningsrättens dom. Däremot kan Hybricon, som alltså förlorar avtalet, begära en överprövning av beslutet.

Norran söker Hybricons vd för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa