Sjunkande priser på småhus i Skellefteå

Småhuspriserna i Skellefteå minskade med 2 procent under fjärde kvartalet 2018, jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis, fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna minskat med 1 procent, visar siffror från SCB.

11 januari 2019 10:04

Medelpriset för ett småhus i Skellefteå under fjärde kvartalet var 1,7 miljoner kronor.

I Västerbottens län ökade priserna för småhus under fjärde kvartalet med 1 procent jämfört med tredje kvartalet och på årsbasis handlar det om en minskning med 1 procent. Medelpriset i Västerbotten under fjärde kvartalet var 2 miljoner kronor.

I Sverige var småhuspriserna var oförändrade under fjärde kvartalet 2018, jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis, fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 1 procent.

Mellan de två senaste kvartalen steg priserna i 9 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 7 procent. Sjunkande priser återfinns i nio län. Det län där priserna sjönk som mest vara Kronobergs län med 4 procent.

På årsbasis steg priserna i 14 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 10 procent. Sjunkande priser redovisas i fyra län. Stockholms län redovisar den största nedgången med 7 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 2,8 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa