Seminarium i Skellefteå om hållbar gruvbrytning

Den 29 november genomför Luleå tekniska universitet en lunchföreläsning på The Great Northern i Skellefteå kring hållbar gruvbrytning. I forskarna Christina Wanhainen och Jenny Grebergs föreläsning kommer de att betona vikten av det stora behovet av metaller och ekonomi i övergången till en cirkulär ekonomi.

21 november 2018 14:17

I dag finns det 16 gruvor i produktion i Sverige, fem av dem ligger i Västerbotten. Forskarna betonar att tillgång till metaller och mineral är en förutsättning för en global grön omställning med mer digitaliserade och klimatsmarta samhällen. Batterier till mobiltelefon och elbilar och solceller innehåller till exempel kobolt, grafit och sällsynta jordartsmetaller. Efterfrågan ökar – men var ska dessa metaller och mineral komma från?

– Vi vill alla ha den senaste tekniken, och de flesta av oss är positiva till omställningen till grön energi, men många kan inte se kopplingen mellan sina egna behov och gruvdriften i samhället. Ur ett råvaruperspektiv tar vi i Västeuropa tyvärr inte ansvar för en global hållbar utveckling. Var och en av oss bör fundera på varför det är så, och på varifrån våra metaller och mineral kommer, säger i ett pressmeddelande Christina Wanhainen, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Jenny Greberg, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik konstaterar att utan metall och mineral klarar vi inte den gröna omställningen.

– I Sverige har vi kommit långt i vår strävan mot en hållbar gruvproduktion och vi fokuserar på att tillgodose samhällets behov av metall och mineral på bästa sätt. Lyckas vi?, undrar Jenny Greberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa