Rekordmånga lägenheter byggdes 2018

Under 2018 färdigställdes 42 844 i bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. I Västerbottens län färdigställdes 5,8 lägenheter per 1 000 invånare och i Norrbotten län 3,9. Rikssnittet landade på 5,4 lägenheter, visar siffror från SCB

8 maj 2019 10:19

Antalet färdigställa lägenheter i Sverige var 20 procent fler än året innan och det högsta antalet sedan 1973 då strax över 53 700 bostadslägenheter blev klara i flerbostadshus.

I småhus färdigställdes ytterligare 12 032 lägenheter vilket är något färre än under 2017. Utöver detta gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 495 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2018 uppgår därmed till 58 371 lägenheter.

.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa