Nytt samråd om Näsuddens industriområde

Det blir ett omtag för Näsuddens industriområde. Arbetet med den nya detaljplanen för hela industriområde senareläggs. För att möta direkt behov från befintlig industri ska dock en mindre del av detaljplanen, som omfattar 40 hektar, uppdateras under våren och nya samråd om den ska genomföras i Skelleftehamn 20 och 21 mars.

4 mars 2019 10:44

Som Norran Affärsliv tidigare berättat var synpunkterna många på den 200 hektar stora detaljplanen för Näsuddens industriområde som var ute på samråd i november 2018. Många av dessa synpunkter var kritiska till etableringen så nära ett bostadsområde.

– Det finns oro bland de närboende för buller och andra risker. Det här är också ett ganska komplicerat område med mycket berg och förorenad mark, konstaterar Berit Juvonen, mark- och exploateringsingenjör i Skellefteå kommun.

– Bland annat gäller det för oss att justera avståndet så att boende känner sig trygga innan vi ger oss på det större området som kommer att bli fantastiskt bra för logistiktung industri, säger Enar Nordvik, arkitekt vid Skellefteå kommun.

Nu pausas planarbetet, men Skellefteå kommun meddelar att det kommer att återupptas inom ett år. Utifrån de inkomna synpunkterna samt nya utredningar kommer detaljplanen att omarbetas för att därefter gå ut på nytt samråd.

– Den mindre delen av detaljplanen som vi nu går vidare med behövs för att kunna utveckla befintliga verksamheter där. Samtidigt skapar vi möjligheter för ny etablering av företag där och nya arbetstillfällen, berättar Berit Juvonen.

Området för den mindre detaljplan som nu ska göras om är knappt 40 hektar och ligger i Oljehamnen i befintligt industri- och hamnområde. Samrådsmöten blir i form av öppet hus den 20 och 21 mars på Ekan, före detta öppna förskolan, vid biblioteket i Skelleftehamn.

– Förra gången arrangerade vi samrådet i form av ett stormöte, vilket gjorde att bara några få kom fram med sina synpunkter och frågor. Den här gången gör vi det i i en enklare form genom ett öppet hus där alla kan komma fram och prata mig mig och Enar Nordvik som kommer att finnas där, säger Berit.

– Under mötena kommer vi också att berätta om våra tankar kring hur man skulle kunna få till den större detaljplanen även om vi naturligtvis inte kan ge fullödig information om detta ännu, berättar Enar.

Samrådshandlingar kommer att vara tillgängliga på kommunens hemsida veckan innan samrådsmötena. Efter samrådet bearbetas planförslaget och ställs ut på nytt för granskning. Kommunens förhoppning är att planen kan antas i sommar eller tidig höst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa