Ny rapport om möjligheter till grön energiomställning i Norrbotten

I projektet Gröna energiinvesteringar, som drivs en Energikontor Norr, har forskare vid Luleå tekniska universitet tagit fram en rapport som redogör för de möjligheter och hinder som finns för en grön energiomställning i Norrbotten.

31 januari 2018 07:30

Rapporten är framtagen av Thomas Ejdemo, Jeaneth Johansson och Patrik Söderholm.

En slutsats i rapporten är att man inte kan vänta på att ny teknik ska bli konkurrenskraftig och sedan bygga ut den; utan den måste först byggas ut för att bli konkurrenskraftig. Här är det intressant att se bortom väletablerade affärsmodeller och hitta nya finansieringslösningar.

I rapporten konstateras att initiativ kring investeringar i grön energi sker inom en bransch som domineras av mansdominerade nätverk där manliga normer styr. Energiomställningen bör därför enligt rapportskrivarna innehålla ett normkritiskt angreppssätt som kan förändra de exkluderande mönster och strukturer som vi kan se idag.

Vidare poängterar de att det regionala energiomställningsarbetet bör till stor del bestå av att identifiera och implementera aktiviteter som handlar om att stödja framväxt av lokala aktörsnätverk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa