Varför bygger Skellefteå Kraft vindkraft?

Nuvarande energipolitik gör att överskottet ökar och att vi får betala onödiga kostnader.

16 februari 2014 18:51

Replik på Alf Marklunds (styrelseordförande Skellefteå Kraft) debattartikel ” Fortsätter satsa på förnybar kraft” publicerad i Norran och på norran.se fredagen den 7 februari 2014.

I en debattartikel i Norran (2014-02-07) skriver Skellefteå Krafts styrelseordförande Alf Marklund: ”Vi ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller investeringar i förnybar produktion.”

Sverige har aldrig haft en starkare elbalans än nu. Det kan låta som något positivt, men innebär även en samhällsförlust eftersom överskott på kapacitet inte är billigt.

Trots detta innebär nuvarande energipolitik att överskottet hela tiden ökar och att vi får betala allt mer onödiga kostnader. Dessa drabbar elkonsumenterna på elräkningen genom elcertifikat och höjda nätavgifter för transport av produktionen. Men det drabbar även staten genom befrielse från elskatt vid egenproduktion, låg fastighetsskatt och direkta bidrag till solceller. Därtill tar vissa kommuner och landsting på sig extra kostnader för elförsörjningen.

Situationens bakgrund kan sökas i den gamla tvisten om kärnkraften. Kärnkraftsmotståndet finns främst i tre partier som inte har mer än ungefär 20 procent av väljarkåren bakom sig. Men eftersom partierna är fördelade på de politiska blocken kan de hålla båda som ett slags gisslan och vi ser hur dessa övertrumfar varandra med åtgärder för mer av förnybar el utan tanke på det totala elbehovet. Samtidigt får kraftföretagen inga besked om framtiden för befintlig kärnkraft eller hur den får ersättas.

Är det i denna anda – att vara politiskt korrekt – som debattartikeln om Skellefteå Krafts utbyggnad ska ses?

Men stödet till det förnybara börjar allt mer ifrågasättas. Inom EU talas det om att utbyggnader baserade på subventioner hämmar en ekonomiskt sund utveckling och att de därför på sikt måste avvecklas. Flera länder, till exempel Spanien, England och Tyskland, har redan beslutat om minskat stöd som en följd av den allmänna ekonomiska krisen i Europa. Här hemma har näringsutskottets ordförande Mats Odell (KD) i artiklar på SvD Brännpunkt (2014-01-27 och 2014-02-04) flaggat för en avtrappning av subventionerna. Jag tycker Skellefteå Krafts styrelse ska ta till sig detta innan nya projekt planeras.

Kärnkraften har de senaste åren moderniserats och till hösten återstartar aggregat 2 i Oskarshamn efter åtgärder. Aggregatens effekt har samtidigt höjts. Det innebär att säker och billig kärnkraft på 70–75 TWh per år kommer att finnas under lång tid framöver. En realistisk livslängd är 50–60 år vilket innebär utfasning under perioden 2025–2045. Då är mycket av den vindkraft som nu byggs skrotfärdig.

Vill politikerna måna om svenska folkets och industrins elpris bör alla subventioner till förnybar el snarast avskaffas och tankar på en förtida avveckling av kärnkraften upphöra. Inom de närmaste åren bör vidare en blocköverskridande uppgörelse träffas om hur kärnkraften får ersättas.

Sivert Göthlincivilingenjör, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa