Robertsfors får sin ambulans

Nu står det klart att landstinget utökar dygnsambulanserna i Umeå, vilket innebär att Robertsfors får tillbaka sin ambulans.

29 januari 2014 11:44

En effekt av Projekt Balans blev att Skellefteå och Umeå skulle hjälpas åt att täcka upp utryckningarna i mellanbygden. En lösning som visade fungera dåligt. I budget för 2014 beslutade landstingsfullmäktige att fyra miljoner kronor skulle satsas på att öka tillgängligheten för ambulanssjukvården.

Och nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att utöka antalet dygnsambulanser i Umeå till tre, genom att dagbilen omvandlas till en dygnsbil.

Den nya dygnetrunt-ambulansen ska vara stationerad i Robertsfors då den inte är på utryckning.

Förändringen genomförs den 1 mars i år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa