Är vindkraften värd risken?

14 december 2013 02:42

Arvidsjaur kommuns före detta kommunalråd Jerry Johansson hävdar att bygdemedelsavtalet, gällande en vindkraftpark på Brattberget, beräknas ge 25 miljoner kronor till kommunen över en 20-årsperiod.

Vi ställer oss frågande till dessa fantasisummor. Enligt Kraftö vind, så är det inte avtalet för bygdemedel som ligger uppe på kommunens hemsida, utan endast en uppskattning.

I en verklighetsbaserad kalkyl utgår vi ifrån samma antal kraftverk, 17 stycken, med lika stor effekt, 3mw. Dessutom räknar vi med branschens erfarenhetsmässiga uppgifter från vindstat och svenska kraftnät, vilket ger ett genomsnitt på 24,6 procent verkningsgrad. Till detta räknar vi med 0,53 kronor i intäkter per levererad kWh, vilket är den genomsnittliga ersättningen för 2012. Då erhåller kommunen maximalt en ersättning på cirka 233 000 kronor per år.

För att sätta detta belopp i perspektiv så räcker det med att en familj med tre barn väljer att lämna kommunen på grund av vindkraften för att det ska bli en förlustaffär.

Är det värt risken?

Peter Öhlund, Järvträsk Leif Andersson, Högheden, Jonas Boström, Glommersträsk

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa