Nolltolerans mot döden på jobbet

Tyvärr negligerar inte sällan arbetsgivarna de fackliga kraven.

31 oktober 2013 04:13

Varje dag skadas LO-medlemmar på sitt arbete. Många får bestående men. LO-förbundens medlemmar är den grupp som har störst brister i sin arbetsmiljö, vilket i värsta fall leder till dödsolyckor.

En vanlig reaktion vid en arbetsplatsolycka är att den var ”oförutsedd” eller något som inträffat på grund av ”olyckliga omständigheter”. Men många arbetsgivare slarvar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. De glömmer bort att göra regelbundna riskbedömningar, gå skyddsronder, följa upp tillbud och olycksfall. Vidare krävs det en samverkan mellan fack och arbetsgivare för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera.

Tyvärr negligerar inte sällan arbetsgivarna de fackliga kraven. Vi måste åter till ett samarbetsklimat där båda parter respekterar varandra i en gemensam ambition att reducera riskerna och jobba för nolltolerans mot döden på jobbet.

Den borgerliga regeringens nedprioritering av arbetsmiljöfrågorna har inte gjort situationen på arbetsplatserna bättre, tvärtom. Regeringen har lagt ned Arbetslivsinstitutet, minskat anslagen till Arbetsmiljöverket och dragit tillbaka pengar till vidareutbildning av skyddsombud.

Vi ser framför allt åtta åtgärder som måste vidtas för att minska risken för löntagare att dödas eller skadas för livet på jobbet: - Prioritera förebyggande arbetsmiljöarbete.

- Lagar och kollektivavtal om företagshälsovård måste stärkas så alla får tillgång till en partsgemensam, kvalitetssäkrad företagshälsovård som arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete och tidig rehabilitering.

- Skyddsombuden måste få den utbildning de har rätt till enligt lagar och avtal och deras roll måste stärkas och respekteras.

- Arbetsgivarna behöver ett kunskapslyft angående arbetsmiljön för att förstå sitt ansvar.

- Stärk Arbetsmiljöverket så att de kan göra fler inspektioner, vilket behövs för att kunna kontrollera att arbetsgivarna tar sitt ansvar.

- Bygg upp en organisation som samlar och utvecklar arbetsmiljöforskningen och som också har till uppgift att sprida kunskap om arbetsmiljöfrågor till fack och arbetsgivare.

- Förstärk polisens utredningsförmåga vid allvarliga arbetsmiljöbrott.

- Åklagarresurser och utredningskapacitet vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål måste stärkas och preskriptionstiderna ses över.

LO-distriktet i Norra Sverige kräver omedelbara åtgärder och en nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna.

Per-Erik Johanssonordförande LO-distriktet Norra Sverige

Maria Stenbergvice ordförande LO-distriktet Norra Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa