Racing och Rallycross enades

Skellefteå MS fanns på plats när framtiden avgjordes.

9 mars 2013 00:50

Svenska Bilsportförbundet samlade igår till möte med sina företrädare för sportgrenarna Racing och Rallycross på Arlandastad för att diskutera hur man vill organisera sina Svenska Mästerskap framåt.

Bakgrunden är att det inte längre finns något avtal med promotorn STCC AB då de valt en annan väg för sin verksamhet.

Lösningen för SM 2013 och preliminärt SM 2014 blir nu på följande sätt. - För Svenska Mästerskapen i Rallycross fortsätter det som planerat med Rallycrossutskottet som huvudman i ett nära samarbete med arrangörsklubbarna. Planeringen för dessa tävlingar har redan pågått en tid.

- För att säkra Svenska Mästerskapen i Racing bildas en samarbetsgrupp bestående av representanter från Svenska Bilsportförbundet inklusive arrangörsklubbar, banägare, förare samt teamrepresentanter. Gruppen har flera möjliga lösningar på hur man praktiskt skall hantera arrangemangen. Mötet beslutade också att bilda ett gemensamt bolag utan eget vinstsyfte för att hantera Mästerskapet.

Skellefteå MS fanns på plats på Arlandastad.

– Det var ett bra möte där samtliga deltagare var ense med aspekten att vi vill bevara de ideella värderingarna utifrån ett föreningsperspektiv, säger ordföranden i bilsektionen, Jessica Karlsson.

Mötet var välbesökt och samlade hela 59 personer bestående av distriktsordföranden, arrangörsklubbar, banägare, utskott, domare, tekniker, sportgrensansvariga, valberedning, förbundsstyrelsen och kansliet. Alla var överens om de tuffa utmaningar man står inför, men under diskussionerna framkom att mötets gemensamma syn är att detta är det bästa för utövare, team och publik.

Karlsson tycker att det var skönt att banägarna och klubbarna stod enade.

– Det är skönt att det blev som det blev, att klubbarna och banägarna kunde enas och att vi inte sålde ut SM. Det var väldigt bra att vi dessutom kunde komma till ett beslut så snabbt.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa