Alla kan bli en miljövänlig elproducent

25–50 procent av Sveriges elförsörjning skulle kunna komma från svenska tak.

13 mars 2013 16:22

Om du tar tåget eller miljöbilen till Danmark eller Tyskland så blir skillnaden i energipolitik påtaglig. Utanför fönstret kan du se att i de bägge länderna befolkas hustaken av solceller. Detta är ingen slump utan en direkt konsekvens av en tanke att du som husägare ska kunna vara en del av ett miljövänligt energisystem.

I Danmark och Tyskland pekar investeringskurvorna för solenergi rakt upp mot solen. I Sverige går det extremt långsamt. Skillnaden beror på att tyska beslutsfattare bedrivit en aktiv omställningspolitik för att uppmuntra tyska elkonsumenter att köpa egna solceller. I Danmark på ett system som kallas nettodebitering för hushållen.

Detta innebär att konsumenten betalar elräkningen utifrån hur mycket el som hushållet har konsumerat efter att den egenproducerade solelen har dragits av. Nettodebitering fungerar som en elbank – den lilla elproducenten med solceller på sitt villatak pumpar in solel på det gemensamma elnätet under soliga dagar och får bruka samma mängd helt gratis när vintern kommer. Det blir alltså mycket mer lönsamt att investera i solceller jämfört med att man tvingas sälja sommarens solelöverskott till marknadspris, som oftast är relativt lågt.

Ett nettodebiteringssystem innebär att man sparar lika mycket per kWh som det normalt kostar att köpa el inklusive skatt. Det gör att investeringar i solceller ger bättre lönsamhet än att ha pengar på ett vanligt bankkonto. Nettodebitering betyder alltså inte bara minskad belastning på klimatet – det betyder också mer pengar i plånboken för vanliga konsumenter.

Potentialen för egen solel är stor. Det finns enorma takytor att utnyttja bland svenska villaägare. Uträkningar visar att 25–50 procent av Sveriges elförsörjning skulle kunna komma från svenska tak.

Den svenska elmarknaden domineras i dag av Vattenfall, Eon och Fortum. Rätt utformat kan ett system med nettodebitering stimulera hushållen att investera i egen el i stället för att vara beroende av de stora bolagen.

Regeringen utreder nu frågan med ett system med nettodebitering på årsbasis. Det är centralt för att reformen ska fungera. Om man tvingas kvitta sin el varje månad är reformen inte mycket värd eftersom solflödet ser så olika ut sommar och vinter. Naturskyddsföreningen är övertygad om att en nettodebitering skulle skapa en ny svensk folkrörelse där många hushåll vill investera i egen produktion av sol- och vindel.

Svante Axelsson

generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa