Decentralisering Norrlands chans

I Norrland sätter många sitt hopp till att resurser ska tillåtas stanna i våra bygder.

7 januari 2013 04:45

Den senaste tiden har programgruppens förslag till nytt idéprogram för Centerpartiet varit i ropet. Bland annat har visionen om öppna gränser och fri invandring och att som i Finland införa läroplikt diskuterats livligt.

Ska man med ett ord sammanfatta förslaget kan detta inte vara annat än decentralisering. Tanken om att beslut ska fattas så nära människor som möjligt, helst av dem själva, genomsyrar de olika kapitlen. Detta är ett mycket viktigt inslag i programmet – inte minst för Norrland. Detta är också det som kanske främst särskiljer Centerpartiet från andra partier.

I Norrland är det många som sätter sitt hopp till att fler resurser ska tillåtas stanna i våra bygder. Vissa talar om återbäring av vattenkraftsresurser och andra för fram tankar om regionala skatter på naturresurser. Man pekar på det orimliga i att kommuner som Jokkmokk, Ragunda och Sollefteå tvingas ha höga kommunalskatter samtidigt som stora rikedomar genereras inom kommunens gränser – resurser som hamnar i Stockholm.

Märkligt nog lägger samma personer som när dessa tankar sin röst på partier som sedan agerar i helt motsatt riktning. I partier som Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna är tron på centralstyrning och en stark stat helt dominerande. Ett sådant grundläggande synsätt står givetvis i skarp kontrast till att låta resurser och makt stanna ute i landets regioner och kommuner.

I idéprogramsgruppens förslag skriver vi bland annat att ”delar av landet måste finna de lösningar som bäst motsvarar de egna utmaningarna. Därför behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras eller kommunaliseras”. Detta är en skrivning som visar att vi menar allvar när vi säger makten närmare människan och att vi måste bygga starka regioner.

I dagsläget är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet inne i processer kring att ta fram nya parti- eller idéprogram. Om de tre övriga partierna skulle matcha Centerpartiets skrivning skulle en majoritet i Sveriges riksdag stå upp för decentraliseringstanken. Detta skulle ge styrka till idén om ett Norrland som får växtkraft tack vare våra unika förutsättningar.

Lite talar för att detta skulle hända. För alla oss som tror på mer makt till och nära människor är Centerpartiet det främsta hoppet. Vi står upp för decentralisering och kommer så att fortsätta.

Emil Källström(C)

riksdagsledamot för Västernorrlands län och ledamot av Centerpartiets idéprogramsgrupp

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa