Teknikavdelningen

Lars Wahlberg, teknisk chef
0910 – 577 80
lars.wahlberg@norran.se

Johan Carlsson, webbutvecklare
Föräldraledig