Avsnitt 9: Varför jämställdhet?

Ladda ner

En chef eller företagsledare behöver kunna svara på frågan varför ett jämställdhetsarbete ska bedrivas i den egna verksamheten. Det handlar om att ha en plan för hur jämställdhet ska bli en del av den vardagliga ruljansen. Mycket är vunnet om drivet i jämställdhetsfrågan kommer av insikter om hur människor, verksamhet och produkter kan utvecklas. Hur ser det ut hos er?

Fler klipp i TV-portalen