Avsnitt 15: Jämställd idrott?

Ladda ner

Maria och Helena pratar om hur villkoren ser ut för kvinnor respektive män inom idrotten. Är det så att kvinnors idrott och utövande är ”förrätter” och mäns idrott och utövande är ”huvudrätter”? Hur blir en riktigt bra inom sin idrott? Vilka förutsättningar behövs? Hur får elitidrottare pengar till hyra och mat på bordet? Är villkoren lika för tjejer och killar? Vem får träna på vilka tider osv? Det finns mängder av frågor kring idrott som är spännande att ställa sett ur ett jämställdhetsperspektiv!

Fler klipp i TV-portalen