Ersmark 1956
Adolf Lindberg skylar korn på Moränget. Kornstråna skördades då med en traktordragen självbindare som band ihop stråna till en kärve, som stacks fast på en skyl (snes) för att torka. Efter torkning några veckor, ”ladades” kärvarna in under tak i lador eller portar för senare tröskning, ofta under vintern. Ibland tröskades också direkt från skylarna om väder och tid medgav det. Sammantaget en arbetskrävande, väderberoende och dammig metod. Under 1950-talet började skördetröskorna att helt ersätta självbindaren. Den tiden var inledningen på en stor omvälvning av jordbrukets metoder; från mannakraft till maskindrift, från småbruk till stora enheter.

Vet du mer om denna bild?

  • Skriv ett meddelande till oss där du berättar mer om den här bilden så lägger vi till detta i bildens text.

Sök i arkivet

Ladda upp bild
Om du vill ladda upp en bild, tänk på att den måste vara minst 25 år. Bilden måste alltså vara från före 1993.