Om Norran

Vision

Norran ska vara bäst på att förmedla lokala nyheter, kunskap och affärer. Och ingen ska vara närmare, mer insatt eller kunnigare i Norranområdet än Norran.

Vårt syfte

Vi fortbildar, granskar, berättar och underhåller människor så att vi tillsammans kan utveckla Norranområdet.

Våra kärnvärden

Lokala.

Norran ska vara ”bäst” på Norranområdet. Vi känner och pratar dagligen med beslutsfattarna. Vi träffar människorna och vi vet vad som händer, både i det lilla och stora perspektivet.

Frisinnad och oberoende.

Norran ska vara en oberoende kommunikationsplattform som tar ställning och driver frågor som vi anser vara viktiga för att utveckla området, kulturen, verksamheter eller människorna som lever och bor i Norranområdet. Vi är pragmatiska, transparanta och tillgängliga i vårt arbete.

Trovärdighet.

Trovärdighet är något vi varje dag måste erövra och förtjäna för att utveckla den egna affären och Norranområdet.

Göra skillnad.

Vi drivs av att utveckla, påverka och förbättra. Och vi ställer alltid frågan till oss själva i alla situationer, för vem gör detta skillnad?