Landstinget byter snart namn och logga

Både Region Västerbotten och landstinget går snart i graven, för att efterträdas av en ny regionkommun. Nu har landstingsstyrelsen tagit ställning till ett nytt namn.

Förberedelserna för bildandet av den nya regionkommun 2019 pågår för fullt. En grundläggande fråga är vad organisationen ska kallas. Landstingsstyrelsen föreslår: Region Västerbotten.

Tre huvudalternativ

Som beslutsunderlag har politikerna tittat på en utredning av hur andra regionkommuner tänkt. Sammanfattningsvis har tre alternativ analyserats, varav det första går ut på att behålla Västerbottens läns landsting. Det andra alternativet är att behålla Region Västerbotten. Ett tredje alternativ är att välja ett helt nytt namn.

– Att välja Region Västerbotten kändes naturligt. Det är ett befintligt varumärke och namnet följer utvecklingen som sker i övriga landet, säger Peter Olofsson (S) landstingsstyrelsens ordförande.

För- och nackdelar

I utredningen lyfts för- och nackdelar med namnet Region Västerbotten utifrån enkätsvar. Bland fördelarna nämns att det associeras med att vara ”en innovativ opinionsbildare” med ett perspektiv som vill synliggöra länet. Bland de negativa associationerna nämns bilden av en organisation med ett otydligt uppdrag där utfallet och nyttan är oklara.

Att bara behålla ”landstinget”. Kunde inte det ses som praktiskt och billigt?

– Det kan nog snarare ses som förvirrande, det finns snart inga landsting kvar i landet.

Som ny logga föreslås en modifierad symbol av landstingets nuvarande.

Det är ett befintligt varumärke och namnet följer utvecklingen som sker i övriga landet.

Namnfrågan avgörs i landstingsfullmäktige. I slutet av september skickar landstingsstyrelsen in ansökan om att bilda regionkommun till regeringen.

Mer från Nyheter

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 10 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Artiklar från 3 november 2017

Artiklar från 1 november 2017

Artiklar från 31 oktober 2017

Artiklar från 30 oktober 2017

Artiklar från 28 oktober 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen