Mindre spice - mer av andra droger

Foto: Robin Haldert / TT.

Andelen unga missbrukare som använder spice och alkohol har minskat. Samtidigt ökar missbruket av hasch och marijuana. Det visar en undersökning som socialkontoret i Skellefteå har gjort.

Spica har minskat i hela landet. I Skellefteå har andelen som använder spice minskat från närmare 60 procent 2014 till cirka fem procent 2016.

– Det är positivt att användningen minskar kraftigt. Det är en fruktansvärd och livsfarlig drog, säger Åsa Karlsson (S), vice ordförande i socialnämnden.

Enligt undersökningen kan det delvis förklaras av att hasch och marijuana ökar. Användningen har där ökat från drygt 40 procent 2012 till närmare 90 procent 2016. Dessutom ökar användningen av ångestlösande läkemedel något.

– Det är inte roligt. Vi kommer därför att göra en ny undersökning i höst igen. Det känns viktigt att vi följer upp det här, säger Åsa Karlsson.

Positivt är att metadon, subutex och andra opiater minskar, liksom alkohol.

Omfattningen

Av de 346 individerna är det 85 personer som anger att de missbrukar dagligen. Lika många anger att de använder droger någon gång i veckan. Andelen personer med dagligt missbruk eller som använder droger någon gång i veckan har ökat sedan förra mätningen. Varför framgår inte av undersökningen. Hundra personer anger också att de inte vet hur ofta de missbrukar.

– En del av de här personerna är kända för oss. Det vet vi även om de är anonyma. Ganska många av dem har insatser redan. Bland kvinnorna med dagligt missbruk är det 75 procent som har insatser hos oss, bland männen är det 45 procent, säger Åsa Karlsson.

En teori är att kvinnor i högre grad söker hjälp. En annan att samhället reagerar kraftigare på kvinnors missbruk.

– Fältarna gör ett fantastiskt arbete när det gäller unga missbrukare, liksom Klara öppenvård. Dessutom har vi ett gott samarbete med polisen. Alla som omhändertas för narkotikabrott upp till 25 år kallas till samtal på Klara öppenvård inom några dagar, säger Åsa Karlsson.

Förutom att hålla koll på utvecklingen ska socialsekreterarna och fältarna har tätare kontakter framöver.

 

Taggar:

Mer från Nyheter

Artiklar från 17 februari 2018

Artiklar från 16 februari 2018

Artiklar från 15 februari 2018

Artiklar från 14 februari 2018

Artiklar från 12 februari 2018

Artiklar från 11 februari 2018

Artiklar från 10 februari 2018

Artiklar från 8 februari 2018

Artiklar från 2 februari 2018

Artiklar från 1 februari 2018

Artiklar från 31 januari 2018

Artiklar från 28 januari 2018

Artiklar från 27 januari 2018

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen