Låg andel äldre på boenden i Malå kommun

Det blir svårt att dra ner på antalet boendeplatser inom äldreomsorgen i Malå – nya siffror visar att kommunen redan ligger i bottenskiktet i landet när det gäller äldreboendeplatser.

SVT har undersökt hur stor andel av befolkningen över 80 år som bor på äldreboende. Granskningen visar att skillnaderna mellan kommunerna är stora, från 26 procent i Ljusnarsberg till två procent i Gullspång.

Näst sist av de 286 kommunerna som är med på listan ligger Malå. Där bor bara fyra procent av 80-plussarna på äldreboende.

Förvånande, kan tyckas, då den SKL-rapport som kom tidigare i år visar att äldreomsorgen i Malå är klart dyrare än i jämförbara kommuner och en tänkbar förklaring har varit att man i Malå är ovanligt generösa med att bevilja plats.

Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef på Malå kommun, säger att den granskning som gjorts i Malå inte heller ger någon tydlig bild av att biståndsbedömningen där skulle vara mer generös än på andra håll.

I stället har hon en annan förklaring till att äldreomsorgen kostar mer i Malå:

– Vi har mycket mer heltider än andra kommuner och då blir också kostnaderna högre. Vi har eftersträvat heltider för att göra yrket mer attraktivt och jag tror inte att deltider är rätt väg att gå.

Vi har mycket mer heltider än andra kommuner och då blir också kostnaderna högre.

Som Norran tidigare berättat är en nedläggning av ett äldreboende ett av sparförslagen som diskuteras i omsorgsnämnden. Men enligt Mari-Louise Lundqvist handlar inte det om att minska antalet platser.

– Det är antalet enheter som diskuteras, att gå från fyra till tre. Men då måste man bygga ut någonstans.

Hon sticker inte under stol med att det kommer att bli tufft att spara. De äldre blir allt fler och för bara något år sedan gjordes en genomlysning som visade att det var för lite pengar och inte för höga ambitioner som var problemet.

– Vi har en bra balans idag och kan tillgodose behoven i rimlig tid. Jag tycker att det är svårt att spara i en verksamhet som växer.

 

Mer från Nyheter

Artiklar från 20 oktober 2017

Artiklar från 18 oktober 2017

Artiklar från 14 oktober 2017

Artiklar från 12 oktober 2017

Artiklar från 11 oktober 2017

Artiklar från 6 oktober 2017

Artiklar från 5 oktober 2017

Artiklar från 4 oktober 2017

Artiklar från 3 oktober 2017

Artiklar från 30 september 2017

Artiklar från 29 september 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen