Satsning: Kortare vårdköer redan i år

Landstingets majoritet vill korta köer och bli en bättre arbetsgivare. Från vänster Robert Winroth (MP), LiseLotte Olsson (V) och Peter Olofsson (S). Foto: Monica G Engström/Västerbottens-Kuriren

Majoriteten i landstinget i Västerbotten vill göra strategiska satsningar under nästa år för att bland annat öka tillgängligheten i vården och bli en bättre arbetsgivare. Men redan i år gör de prioriterade satsningar.

I dag presenterade landstingets majoritet sitt budgetförslag för nästa år. De säger att de vill ha en framåtsyftande och ansvarstagande vård i världsklass, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

Budgeten innehåller inte några nedskärningar. För att klara den verksamhet landstinget har i dag tillförs 192 miljoner kronor. Dessutom görs riktade satsningar för att öka tillgängligheten i vården och minska väntetiderna. Det handlar om 76 miljoner kronor. Dessutom satsar majoriteten 34 miljoner kronor på att bli en attraktivare arbetsgivare.

– Det är en blandning mellan våra egna pengar och statsbidrag, säger LiseLotte Olsson (V), till tidningen.

Bland satsningarna finns en förstärkning av förlossningsvården och primärvärden. De vill också att fler sjuksköterskor ska få möjligheten att vidareutbilda sig med studielön. Ett ökat teamarbete och riktade IT-satsningar finns också med bland investeringarna.

Redan i år föreslår landstingsmajoriteten att en förstärkning med 40 miljoner kronor görs för att bland annat minska köerna Barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin.

– Det finns ett utrymme att göra det, säger landstingsrådet Peter Olofsson (S).

I årets förstärkningar finns också en satsning på att bli en attraktivare arbetsgivare. Där handlar det, förutom vidareutbildning av sjuksköterskor, även om att förbättra arbetsmiljön och tillvarata kompetenser genom projekt.

IT-miljön är också ett prioriterat område.

– Där finns ett par riktiga flaskhalsar, säger Robert Winroth (MP).

Det handlar bland annat om investeringar i ett nytt stödsystem och om att underlätta administrationen.

Landstingets stora ekonomiska problem har de senaste åren varit de skenande kostnaderna för hyrpersonal. Målet är att tillsammans med övriga landsting och regioner göra sig oberoende av hyrpersonal fram till 2019.

– Men vi ska vara ödmjuk inför att det är ett problem som har funnits i 20-25 år, säger Peter Olofsson.

De förväntar sig alltså inte några snabba lösningar för att minska kostnaderna för hyrpersonal.

Monica G Engström / Västerbottens-Kuriren

Mer från Nyheter

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 20 november 2017

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 10 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Artiklar från 3 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen