Operationer kan kosta miljoner

Utomlänsvården kostade 206 miljoner kronor förra året. Riktigt dyrt kan det bli om operationer inte kan genomföras i Västerbottens läns landsting. Att operera ett hjärta kan kosta miljonbelopp.

Ett barn föds med hjärtfel som kräver en akut operation. Eftersom barnhjärtan inte opereras i Västerbotten måste barnet åka till något av de två sjukhus i landet som genomför sådana operationer. Det blir antingen Lund eller Göteborg.

Om det är akut innebär det också att barnet måste flygas dit med ambulansflyg. Enligt Per-Erik Sandström, verksamhetschef vid barn- och ungdomscentrum i Västerbotten kan en sådan resa kosta 50 000 – 100 000 kronor.

Läs även: Så mycket kostar det att laga benen

Se filmen: De lagar dina knän

Flygande IVA

Nyfödda barn kan transporteras i kuvös och äldre personer på en intensivvårdsbår till andra sjukhus. I planet finns utrustning liknande den på intensivvårdsavdelningarna på sjukhusen. Exempelvis finns respiratorer, övervakningsutrustning och syrgas.

Dessutom följer oftast en läkare och en sjuksköterska med som har flygmedicinsk utbildning – förutom två piloter.

Vilken typ av hjärtfel det handlar om påverkar operationskostnaderna, men de hamnar på 100 000 kronor och uppåt i regel enligt Per-Erik Sandström.

– Ju mer komplicerad en operation är desto längre tid tar den och då blir det dyrare, säger han.

Behöver ett barn vårdas länge kan kostnaden dra iväg över miljonen.

Han nämnder exempelvis enkammarhjärtan som kan kräva flera operationer.

– Där hade man förr hundra procents dödlighet och det krävs flera steg för god cirkulation, säger Per-Erik Sandström.

Läs även: Så mycket tjänar läkarna i länet

Vård efteråt

Efter operationen kan det ibland krävas vård på intensivvårdsavdelning en tid, exempelvis om det blir komplikationer. Kostnaden för vårddygn på IVA beror på hur avancerad vården är, men enligt Per-Erik Sandström kan den hamna på minst 50 000 kronor.

Kan man åka ned på en vårdavdelning landar det på kostnader mellan 15 000 och 20 000 kronor per dygn, även om vården är rutinmässig.

– Behöver ett barn vårdas länge kan kostnaden dra iväg över miljonen och i fall där man behövt ta hjälp av en extern hjärtpump, har vi exempel på vårdkostnader på upp emot fem miljoner kronor. Men det är extremt, säger Per-Erik Sandström.

– Vid kirurgi där allt går på allra bästa sätt pratar vi om kostnader om allt från 100 000 till 500 000 kronor.

Läs mer: Så mycket kostar ett dygn med intensivvård

Familjen med

Men en operation utanför länet kan även innebära andra kostnader för landstinget. Barnet har föräldrar som behöver följa med och vara där under operation och vårdtiden efteråt. Kanske finns det även syskon som måste åka med.

De behöver också transport till sjukhuset och någonstans att bo under tiden, antingen i familjerum på sjukhuset eller på hotell intill. Även de kostnaderna betalas av landstinget.

– Om ett barn ska genomgå en operation med risk för liv och lem så måste föräldrar och syskon få vara med. Den kostnaden är ganska marginell i sammanhanget. Ofta har det mottagande sjukhuset familjeboende eller patienthotell, säger Per-Erik Sandström

– Det är väldigt svårt att planera ekonomin för svårt sjuka barn som kräver avancerad vård på andra ställen i landet. Slumpen kan göra att det enskilda år kan komma kostnader som överstiger budget med väldigt stora summor medan det under andra år kan vara låga kostnader, tillägger han.

Läs även: Det kostar en förlossning

 

Mer från Nyheter

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 20 november 2017

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 10 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Artiklar från 3 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen