Efterlyser bättre planering

Norsjö kommun måste bli bättre på att planera den framtida äldreomsorgen. Det slås fast i en revisionsrapport.

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat Norsjö kommuns arbete med framtidens äldreomsorg.

Bakgrunden är att verksamheten står inför stora utmaningar, inte minst på grund av att de äldre förväntas bli fler.

I rapporten konstaterar revisorerna att arbetet med att planera framtidens äldreomsorg inte hanteras på ett ändamålsenligt sätt idag.

Visserligen har arbetet med en bostadsförsörjningsplan påbörjats. Men kommunstyrelsen bör också se till att det upprättas en plan som ger en tydlig bild över hur olika typer av insatser och boendeformer ska utvecklas utifrån kommande förändringar i behov och efterfrågan.

Revisorerna noterar också att det idag är lång kö till seniorboendena och att kön till kommunens särskilda boenden har ökat på senare tid.

Du måste ha ett Norran Plus-konto för att kunna läsa och skriva kommentarer på norran.se.

Mer från Nyheter

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 20 november 2017

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen