Liberalernas viktigaste fråga: Att behålla och lyfta vårdpersonalen

Carin Hasslow och Marianne Normark sitter båda med i Liberalerna Västerbottens landstingsgrupp. Foto: Elisabeth Eriksson.

Förbättra arbetsmiljön, inrätta äldrevårdscentraler och öppna Öron-näsa-halsmottagningen i Skellefteå. Det är några av satsningarna som Liberalerna Västerbotten presenterar i sin landstingsbudget för 2018.

Budskapet från Liberalerna är tydligt – personalen är grunden för hela vården och därför vill de satsa 32 miljoner kronor på att förbättra arbetssituationen för personalen.

– Vi är enormt stolta över det personalen utför dygnet runt och alla dagar på året till västerbottningarna. Vi har en mycket kompetent personal som vi är så glada över, säger Marianne Normark, gruppledare för Liberalerna i Västerbottens läns landsting, och får medhåll av partikollegan Carin Hasslow, vice ordförande i nämnden för funktionshinder och habilitering.

– Det är oerhört viktigt att jobba med arbetsmiljön, det är a och o, och den har haltat väldigt mycket vilket har gjort att vi förlorat personal.

Bland annat vill de minska sjukfrånvaron, införa allmän specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, skapa fler platser för AT- och ST-tjänstgöring samt införa specialistutbildning för undersköterskor.

Man vill också ge fler äldre medarbetare möjlighet att fortsätta jobba efter 65.

– Fler och fler stannar kvar, mest läkare men även en del sjuksköterskor, men där skulle vi kunna göra mycket mer vad det gäller flexibilitet, handledning och löner, säger Marianne Normark och tillägger.

– En som har jobbat inom vården i 20–40 år har en enorm kunskap som är ovärderlig att föra vidare.

När det kommer till sjukhusvården vill Liberalerna, förutom att återskapa fler vårdplatser i Skellefteå och Umeå, starta upp ett hospice eller liknande för vård i livets slutskede i Skellefteå samt öppna upp öron-näsa-halsmottagningarna vid Skellefteå och Lycksele lasarett igen.

– Mottagningen i Umeå bemannas med många stafettläkare och då kan väl några av de stafettläkarna vara här istället? Att nu alla patienter ska till Umeå har lett till en enormt lång kö, istället tre kortare köer, säger Carin Hasslow.

Mobila läkarbilar är något annat de vill införa för att förbättra vården.

– Vården bygger oftast in sig i stora byggnader, att få mobila läkare som åker ut till både gamla och barnfamiljer, där skulle man spara mycket, både tid och pengar, säger Carin Hasslow.

Äldrevården vill de utveckla genom att till exempel införa hälsokontroller för 70-åringar och upprätta äldrevårdscentraler med geriatrik kompetens.

Samarbetet mellan landsting och kommun måste även det bli bättre.

– Majoriteten talar hela tiden om att det är ett jättebra samarbete med kommunen, men det blir ingen verkstad, resultatet syns inte, säger Carin Hasslow och tillägger.

– På Skellefteå lasarett finns 15–20 platser som konstant är belagda med färdigbehandlade patienter och det slår hela tiden tillbaka på de äldre, och det är en stor grupp.

Förutom satsningen på personalfrågor vill Liberalerna lägga 30 miljoner kronor på primärvård och 25 miljoner kronor på sjukhusvård.

För att finansiera budgetförslaget vill de minska inköps- och lokalkostnader, slopa slutenvårdsrabatten och upphöra med försöket om sex timmars arbetstid.

Mer från Nyheter

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 10 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Artiklar från 3 november 2017

Artiklar från 1 november 2017

Artiklar från 31 oktober 2017

Artiklar från 30 oktober 2017

Artiklar från 28 oktober 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen