Fortsatte söka i journalen – nu har kommunen startat en internutredning

Två lex Sarah-anmälningar har kommit in till socialkontoret i Skellefteå.

Enligt den ena anmälan ska en boendehandledare som bytt arbetsplats ha ”kontinuerligt och aktivt sökt i brukares journal … Detta visade sig efter att chef begärt loggning”, står det i anmälan.

Personen ska kontinuerligt ha kollat i vårdtagarens journal från i oktober förra året och fram till mars i år trots att hon inte längre hade ansvar för personen.

Nu har hennes behörighet i programmet för journaler avslutats och en ny rutin har införts. Två gånger per år kommer den ansvariga chefen att begära ut en lista över behöriga användare. Kommunen har även dragit igång en internutredning om sekretessbrott.

I den andra anmälan framkommer det att en person inom hemtjänsten i Skellefteå under april i år ”sökt och läst på en brukare som har hemtjänstinsatser på ett annat område” än där personen jobbar. I anmälan framkommer det inte vilka åtgärder som vidtagits.

Taggar:

Mer från Nyheter

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 10 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Artiklar från 3 november 2017

Artiklar från 1 november 2017

Artiklar från 31 oktober 2017

Artiklar från 30 oktober 2017

Artiklar från 28 oktober 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen