Fortsatte söka i journalen – nu har kommunen startat en internutredning

Två lex Sarah-anmälningar har kommit in till socialkontoret i Skellefteå.

Enligt den ena anmälan ska en boendehandledare som bytt arbetsplats ha ”kontinuerligt och aktivt sökt i brukares journal … Detta visade sig efter att chef begärt loggning”, står det i anmälan.

Personen ska kontinuerligt ha kollat i vårdtagarens journal från i oktober förra året och fram till mars i år trots att hon inte längre hade ansvar för personen.

Nu har hennes behörighet i programmet för journaler avslutats och en ny rutin har införts. Två gånger per år kommer den ansvariga chefen att begära ut en lista över behöriga användare. Kommunen har även dragit igång en internutredning om sekretessbrott.

I den andra anmälan framkommer det att en person inom hemtjänsten i Skellefteå under april i år ”sökt och läst på en brukare som har hemtjänstinsatser på ett annat område” än där personen jobbar. I anmälan framkommer det inte vilka åtgärder som vidtagits.

Taggar:

Mer från Nyheter

Artiklar från 14 januari 2018

Artiklar från 11 januari 2018

Artiklar från 9 januari 2018

Artiklar från 8 januari 2018

Artiklar från 5 januari 2018

Artiklar från 3 januari 2018

Artiklar från 29 december 2017

Artiklar från 23 december 2017

Artiklar från 20 december 2017

Artiklar från 19 december 2017

Artiklar från 18 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen