Flertalet brister upptäckta – bland annat kring tvångsomhändertaget barn

Det brast i rutinerna när socialtjänsten skulle tvångsomhänderta ett barn enligt LVU. Det framgår i en lex Sarah-anmälning från en kommun i Norrans spridningsområde.

Anmälan har gjorts av kommunstyrelsen och rör omhändertagandet av ett barn. Vårdnadshavaren informerades aldrig, och var heller inte delaktig i någon form före omhändertagandet, står att läsa in anmälan: ”Om åtgärder hade satts in tidigare hade kanske ett LVU kunnat undvikas”, skriver anmälaren.

Nu vidtas åtgärder, bland annat: Att checklistor och tydliga rutiner kommer att tas fram, då detta saknats inom vissa områden. Det pågår även rekrytering av viss personal. Samtidigt pågår även en översyn av den sociala beredskapen.

Kommunstyrelsen skriver: ”Det pågår parallellt ett arbetsrättsligt ärende då flertalet missförhållanden i övrigt uppmärksammats. Där behöver även åtgärder sättas in för att säkerställa att personer som anställs har rätt kompetens för uppdraget.”

Mer från Nyheter

Artiklar från 17 februari 2018

Artiklar från 16 februari 2018

Artiklar från 15 februari 2018

Artiklar från 14 februari 2018

Artiklar från 12 februari 2018

Artiklar från 11 februari 2018

Artiklar från 10 februari 2018

Artiklar från 8 februari 2018

Artiklar från 2 februari 2018

Artiklar från 1 februari 2018

Artiklar från 31 januari 2018

Artiklar från 28 januari 2018

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen