Flertalet brister upptäckta – bland annat kring tvångsomhändertaget barn

Det brast i rutinerna när socialtjänsten skulle tvångsomhänderta ett barn enligt LVU. Det framgår i en lex Sarah-anmälning från en kommun i Norrans spridningsområde.

Anmälan har gjorts av kommunstyrelsen och rör omhändertagandet av ett barn. Vårdnadshavaren informerades aldrig, och var heller inte delaktig i någon form före omhändertagandet, står att läsa in anmälan: ”Om åtgärder hade satts in tidigare hade kanske ett LVU kunnat undvikas”, skriver anmälaren.

Nu vidtas åtgärder, bland annat: Att checklistor och tydliga rutiner kommer att tas fram, då detta saknats inom vissa områden. Det pågår även rekrytering av viss personal. Samtidigt pågår även en översyn av den sociala beredskapen.

Kommunstyrelsen skriver: ”Det pågår parallellt ett arbetsrättsligt ärende då flertalet missförhållanden i övrigt uppmärksammats. Där behöver även åtgärder sättas in för att säkerställa att personer som anställs har rätt kompetens för uppdraget.”

Mer från Nyheter

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 20 november 2017

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 10 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Artiklar från 3 november 2017

Artiklar från 1 november 2017

Artiklar från 31 oktober 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen